25 januari, 2012

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Frankrikes socialistiske presidentkandidat Francois Hollande har med sitt förslag, att 1905 års lag om skiljande av religion och stat skall tas in i författningen utlöst olika reaktioner. Företrädare för religionerna...
Ministern för delstaten Västbengalen i nordöstra Indien, Mamata Banerjee, har inbjudit det av Jesuitorden drivna St. Xavier’s College i Calcutta, att ansöka om att bli uppgraderad till universitetsstatus. Mamata Banerjee...
Frågan om kvinnornas ställning i den katolska kyrkan är en ständigt aktuell och omdiskuterad fråga, som berörs i uttalanden av biskopar och lekmannaorganisationer. När exempelvis de tyska katolikernas centralkommitté (ZdK...