23 februari, 2012

Filter

Datumintervall
Datumintervall
BROOMÉ, CATHARINA I fastetidens liturgi ingår en rad gammaltestamentliga texter som förebådar slutdramat i Jesu liv. De utgör givetvis ett urval. Bland det som inte ingår i detta liturgiska urval...
Från och med askonsdagen och under de kommande fyrtio dagarna kan användare av Twitter följa Påven Benedictus XVI fastebudskap via @Pope2YouVatican varje dag på den populära mikrobloggen. Och i framtiden...