1 mars, 2012

Filter

Datumintervall
Datumintervall
BISCHOFBERGER, ERWIN I slutet av september 1996 antog Europarådets parlamentariska församling ett av sin snart 50-åriga historias viktigaste dokument, nämligen Konventionen om skyddet av de mänskliga rättigheterna och människovärdet i relation...
EJERFELDT, LENNART Sannolikt kommer man i framtiden att som en av vår tids tekniska och medicinska utvecklings mest genomgripande konsekvenser se kontrollen av den mänskliga fruktsamheten. Vi står just nu...
BISCHOFBERGER, ERWIN I Sverige är förmodligen minst vart tionde par ofrivilligt barnlöst. Orsakssammanhanget är inte helt klarlagt. Mannens sterilitet och de former av kvinnans ofruktsamhet som beror på bristande hormonbalans...
Lagen om genetisk integritet (2006:351) fastslår att assisterad befruktning enbart får utföras om en kvinna är gift eller sambo/registrerad partner. Nu har företrädare för tre borgerliga partier föreslagit att även...
Vatikanen hoppas fortfarande på att den syriska Assad-regimen skall vara bredd till dialog. Detta betonar Vatikanens företrädare i Arabförsamlingen, ärkebiskop Fitzgerald, i Vatikanradion på tisdagskvällen. Fitzgerald sade att beslutet att...