13 mars, 2012

Filter

Datumintervall
Datumintervall
SIGURDSON, OLA Mats Rosengren: Psychagogia – konsten att leda själar: Om konflikten mellan retorik och filosofi hos Platon och Chaïm Perelman, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1998. 240 s. Finns det...
Biskop Hans L. Martensen S.J. avled klockan 12 i dag, tisdag den 13 mars, i St Josefsystrarnas vårdhem på Strandvejen i Köpenhamn, efter att ha tagit emot de sjukas smörjelse...