9 juli, 2012

Filter

Datumintervall
Datumintervall
OLSSON, STIG Kan teologi och naturvetenskap mötas och förstå varandras teorier och arbetsmetoder? Ord är bräckliga spänger lagda över en avgrund. De håller ofta för den som snabbt går över....
Efter ett utlåtande från en domstol i Köln kräver De gröna politikerna Renate Künast och Volker Beck rättsäkerhet för de judar och muslimer, som lever i Tyskland. ”Enligt vår övertygelse...
Kardinal Christoph Schönborn i Wien har förbjudit präster som arbetar med ”olydnadsuppropet” (Die Pfarrer-Initiative) från att resa, för att främja sin sak, enligt en läckt rapport från ett möte kardinalen...
Den anglikanska kyrkan i England har skjutit upp ett eventuellt beslutet om att viga kvinnor till biskopar. Vid generalsynoden i York i dag, måndag, röstade 288 för att skjuta upp...
”Vid upprepade tillfällen har den katolska kyrkan fördömt användningen av våld, våld är onödigt och strider mot människans värdighet och varje persons utövande av grundläggande rättigheter /…/ En ansvarig dialog...