17 juli, 2012

Filter

Datumintervall
Datumintervall
BROOMÉ, CATHARINA I mars 1976 inbjöd Sigtunastiftelsen till en konferens om ekumenisk psalmbok. Initiativet kom från Svenska kyrkan och Svenska Missionsfärbundet och hade även föregåtts av samtal mellan katolska kyrkan...
WIDDING, ASTRID SÖDERBERGH I många former trivs det onda – så kunde talesättet om det sköna varieras. Inte minst bland filmmediets fiktiva gestalter tycks uppfinningsrikedomen outtömlig och de diaboliska figurerna...
Den Bryssel-baserade kommissionen som företräder katolska biskopar från Europeiska unionen, COMECE har uppmanat till en större regional utveckling för att utjämna skillnaderna vad det gäller rikedom i Europa, och pekar...
Den katolska kyrkan i Peru kommer hjälpa till att medla i den blodiga tvisten vid gruvprojektet Conga, där guld och koppar bryts och där många miljarder dollar är inblandade. Perus...
Det traditionalistiska Piusbrödraskapets generalsuperior biskop Bernard Fellay kritiserade i exceptionella ordalag i en intervju i går, måndagen den 16 juli, den nytillträdde chefen för Vatikanens Troskongregationen, biskop Gerhard Ludwig Müller....