20 juli, 2012

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Sedan över ett år har man på olika platser i Europa organiserat möten mellan troende och icke troende, under ett initiativ taget av det påvliga Kulturrådet för att främja denna...
Andra länders spridning av en sträng form av islam i Albanien orsakar spänningar med kristna och med andra muslimer, säger ledaren för välgörenhetsorganisationen Aid to the Church in Need. Peter...
Konflikten mellan Leadership Conference of Women Religious (LCWR) och Troskongregationen över en reform av LCWR handlar i slutändan om huruvida man kan ”vara en katolik och ha ett ifrågasättande sinne”,...
Evangelister i en hundraårig missionsorganisation i New York sprider Guds ord utan att lämna byggnaden på mellersta Manhattan. De människor som de evangeliserar ser aldrig missionärerna, men de ser Världens...