22 november, 2012

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Sedan en gravid kvinna dött till följd av att hon blivit vägrad abort, har den katolska kyrkan klargjort sin hållning i frågan om skydd av liv. Den 31-åriga Savita Halappanavars...
Högt uppsatta företrädare för Vatikanen och shiitiska rättslärda från Iran kräver gemensamt att samvetsfriheten respekteras. Den är en viktig förutsättning för rättvisa, heter det i slutdokumentet från en tredagarskonferens som...