7 december, 2012

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Giottos fresker i den helige Franciskus basilika i Assisi är nu åter möjliga att beskådas av allmänheten efter en två och ett halvt års restaurering. Freskerna skadades svårt vid jordbävningen...
Jordfästningen av jesuitpater Erwin Bischofberger: Tid: Tisdagen den 18 december kl 11:00 Plats: S:ta Eugenia kyrka, Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm. Red. Signum 2012-12-07 Jesuitpater Erwin Bischofberger insomnade den 5 dec, vilket meddelades på...
Det skall bli en film om påven Benedictus XVI:s liv. Producenten Marcus Mende på H & V Entertainment, ett dotterbolag till Odeon Film i München, och Peter Weckert har fått...
Ärkebiskopen av Atlanta, Wilton D. Gregory, har återigen bett om en integrerad reform av invandringen i USA. Ärkebiskopen uttrycket sin uppskattning till Obama-administrationen för att den erbjuder arbetstillstånd till vissa...