18 december, 2012

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Den katolska kyrkan i Tjeckien är oroad över en tilltagande kommunism-nostalgi. En sådan har vuxit i kölvattnet av den ekonomiska krisen och sparprogram, och kom till uttryck vid de nyligen...
Kristna är med totalt 2,2 miljarder anhängare världens största religiösa grupp; hälften av dem är katoliker. På andra plats kommer muslimerna med 1,6 miljarder, allt enligt en studie från Pew...