december 29, 2012

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Med en uppmaning till förståelse mellan folken och ekumenik öppnades på fredagskvällen den 28 december Taizé-gemenskapens 35:e ungdomsmöte i Rom. Mötet är avsett att väcka ”kreativa energier” och hjälpa till...
Under år 2012 mördades 10 katolska präster och en ordenskvinna, enligt Vatikanens presstjänst Fides. Det är avsevärt färre jämfört med antalet fall de senaste åren. Detta är det lägsta antalet...
Hur ser Sverige på Heliga stolens diplomati? Har den ekonomiska krisen i Europa påverkat EU:s utrikespolitik? Hur länge ska blodbadet i Syrien pågå? Sveriges utrikesminister Carl Bildt talade med Vatikanradion...