8 januari, 2013

Filter

Datumintervall
Totalt 163 katoliker har valts in USA:s nya – den 113:e – kongress. Antalet katoliker är därmed högre än någonsin tidigare i det amerikanska parlamentets historia. Det uppger Catholic News...
De medlemmar i den koptiska kyrkan i Egypten som har lagt fram förslaget att dela upp Egypten för att därigenom skapa en koptisk stat är ”irrationella”, menar den koptiske påven...