januari 15, 2013

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Historikern Heinz Schilling i Berlin har anklagat den tyska förbundsregeringen och delar av den evangeliska kyrkan för att ha idealiserat Martin Luther. Vid hågkomsten av reformationen, något som varar till...
ANNA MARIA HODACS Dagens Nyheter publicerade den 5 januari en artikel av Ann Heberlein som är teologie doktor i etik och medarbetare i DN Kultur. Rubriken lyder: Gud, vem är...