januari 21, 2013

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Att ge Kristi kärlek vidare och förmedla hopp till de mest marginaliserade och utstötta i samhället, i synnerhet de leprasjuka och aidspatienter, det är uppdraget för en grupp Cluny-systrar, som...
Ett nätverk bestående av katolska ordnar i den indiska delstaten Orissa driver två större projekt under Trons år. Dels en beslutsam kamp mot människohandel, som främst drabbar de fattigaste samhällena...