22 januari, 2013

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Kvinnor vill möta större uppskattning i en diakonal kyrka. Denna slutsats drar företrädare för tyskspråkiga katolska kvinnoförbund från Österrike, Tyskland, Schweiz och Sydtyrolen vid ett internationellt möte i München. Förutom...
ERIK ÅKERLUND I en understreckare häromdagen i Svenska Dagbladet presenterar Nicklas Lundblad en ny bok av Thomas Nagel, Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinist Conception of Nature Is Almost...