januari 24, 2013

Filter

Datumintervall
Datumintervall
KJELL BLÜCKERT Istället för att diskutera kriterier för resursfördelning till den högre utbildningen – vilket i och för sig är viktigt – vore det mer angeläget med en diskussion om...
Kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning förbereder just nu en publikation för att hjälpa präster att fira mässan på rätt sätt och de troende att delta bättre, enligt prefekten för kongregationen, kardinal...