31 januari, 2013

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Ett år efter sitt grundande kommer det katolska barnskyddscentrumet i München att presentera de första resultaten av sitt arbete. Temat för konferensen, som äger rum vid det påvliga Gregoriana-universitetet, kommer...
KLAUS MISGELD Att röra sig i det offentliga rummet innebär att bli utsatt för allt starkare optiska och akustiska påfrestningar: optisk och akustisk nedsmutsning, skulle man kunna säga. Men det...
I ett den 26 januari offentliggjort budskap, betitlat “Välsignade är de som arbetar för fred”, sammanfattar Guatemalas katolska biskopskonferens slutsatserna från sitt plenarmöte som hölls från den 21 till den...