24 februari, 2013

Filter

Datumintervall
Datumintervall
År 2000 skiljdes staten från Svenska kyrkan och statens sekularisering påbörjades på allvar. Flera band mellan staten och Svenska kyrkan finns dock fortfarande kvar, däribland folkbokföringens och begravningsväsendets organisering. I...