1 maj, 2013

Filter

Datumintervall
En resolution som antagits av Europarådets parlamentariska församling har berömts som ett viktigt – låt vara begränsat – erkännande av individens samvets- och religionsfrihet i offentliga sammanhang. ”Denna resolution innebär...
Ordföranden för den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch [se foto] och biskopen av Regensburg, Rudolf Voderholzer, har under de senaste dagarna uttalat sig om det kvinnliga diakonatet. Zollitsch har...
Inom den tyska katolska biskopskonferensen går meningarna vitt isär om det kvinnliga diakonatet. Medan ordföranden i den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, när stiftsmötet i Freiburg avslutades i söndags...
BENGT SÄFSTEN Att Sverige inte respekterar Europarådets sociala stadga och Europarådets resolution om samvetsfrihet har lett till en anmälan mot Sverige till Europarådets kommitté för sociala rättigheter. Bakom anmälan står...