30 maj, 2013

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Den ”arabiska våren” är utan tvivel den hittills största förändringen i den islamska historien, men den betyder dessutom också nt stort blodsutgjutelse och en fara för de kristna i orienten....
Europaparlamentet publicerar en ny rapport, som betonar att flickaborter är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och uppmanar varje land att bekämpa dem. Redan tidigare, 2011, antog Europarådet en resolution...
Den katolska kyrkan i Colombia har välkomnat en första delframgång i förhandlingarna mellan den colombianska regeringen och FARC gerillan. Den första överenskommelse i de förhandlingar, som pågått i sex månader,...