13 augusti, 2013

Filter

Datumintervall
Datumintervall
”Om kriget inte kommer till ett slut snart  kommer vi sannolikt inte att kunna engagera oss i projekt för en hållbar utveckling. Men det är precis vad vi mest behöver. Vårt...
Anställda vid ett syrisk-ortodoxt kloster i Midyat, en stad med 60 000 invånare i sydöstra Turkiet, attackerades den 11 augusti, enligt Assyrian International News Agency (AINA). När en grupp unga...
Den portugisiska katolska migrationsföreningen (Obra Católica Portuguesa de Migrações, OCPM) håller ett möte (den 41:a nationella veckan) 11–18 augusti, och hoppas att mötet ska vara ”ett speciellt tillfälle för portugiser i...
Antalet katoliker på Filippinerna har ökat med 8 procent sedan 2010. Enligt den statistik som den katolska biskopskonferensen för finns det i dag knappt 76,2 miljoner katoliker på Filippinerna jämfört...