27 september, 2013

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Enligt den honduranske kardinalen Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga har påven Franciskus under det halvår som gått sedan han valdes till påve lyckats varaktigt ha förbättrat bilden av Vatikanen i offentligheten....