6 januari, 2014

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Ordföranden för den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, försvarar den policy som tyska katolska präster överväger att införa; att ge kommunion (nattvard) till frånskilda och omgifta katoliker. Zollitsch säger att...
Påven Franciskus kommer att besöka Heliga landet den 24–26 maj i år. Efter Angelus-bönen på söndagen inför tiotusentals människor på Petersplatsen kungjorde påven planen att resa till Israel, Jordanien och Palestina....
Personalordinariatet av Our Lady of Walsingham i England bildade sitt första kloster på nyårsdagen. De före detta anglikanska systrarna Sisters of the Blessed Virgin Mary, som upptogs i den katolska kyrkan för...
I sin ledare i Svenska Dagbladet 4 januari (En påve på villovägar) uttrycker Mauricio Rojas kritiska synpunkter mot den syn på världsekonomin som påven Franciskus beskriver i den apostoliska förmaningen Evangelii...