2 januari, 2015

Filter

Datumintervall
I sin predikan på nyårsdagen sade påven Franciskus att Jesus och hans mor Maria är ”oskiljaktiga” precis som Jesus och Kyrkan, som är alla människors moder och som vägleder sina...
Under fjolåret växte den katolska befolkningen i världen med 15 miljoner, med tillväxt på varje kontinent, enligt ny statistik från nyhetsbyrån Fides. De senaste uppgifterna, från slutet av 2012 angav...
av ULF JONSSON Nu på förmiddagen, fredag den 2 januari, genomfördes en manifestation vid moskén i Svartbäcken i Uppsala till stöd för den muslimska församlingen vars moské utsattes för ett...