10 april, 2015

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Reformationen i Sverige väckte starkt motstånd under 1520-talet och framåt. Lekfolket organiserade uppror mot upplösningen av klostren och mot den nya versionen av kristendom generellt. Också en rad biskopar –...
Nu ger sig företrädare för den katolska kyrkan in i debatten om det värdegrundsarbete som den brittiska regeringen har initierat för landets skolor. Biskopen av Shrewsbury, Mark Davies, ägnade sin...