5 november, 2020

Filter

Datumintervall
Påven Franciskus har dragit in samtliga kontrollfunktioner i ekonomiska ärenden från statssekretariatet, som är den högsta styrande myndigheten inom den katolska kyrkan och som hitintills självständigt har skött förvaltningen av...
I England träder den 5 november återigen hårdare restriktioner i kraft, vilket innebär ett förbud mot offentliga mässor och gemensam andakt med undantag för begravningar där det istället är en...
Liksom i andra länder i västvärlden finns en tendens i USA att utgå från att människor som tillhör en viss grupp också har vissa politiska åsikter. En stor sådan grupp...