30 juni, 2022

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Ledande företrädare för Caritas i Europa har vid ett besök vid EU-kommissionen pläderat för en ny inriktning för migrationspolitiken. Det gäller att ”ta tillvara de goda erfarenheterna av mottagandet av...
Drömmen om en kärnvapenfri värld har under de senaste månaderna blivit alltmera angelägen med tanke på Ryssland, som har största antalet kärnstridsspetsar och är i konflikt med USA, som är...
av MAGDALENA DAHLBORG På den katolska kyrkogården i Solna finns rad efter rad med berättelser. Det är inte många -son, -berg eller -ström i efternamnens led, i stället vittnar stenarna om...
Temperaturen i Italien har under juni månad nått oväntade höjder och i tisdags berättade landets meteorologer att även de kommande dagarna kommer att bjuda på temperaturer omkring fyrtio grader. På...