18 september, 2023

Filter

Datumintervall
Datumintervall
De romersk-katolska biskoparna i Moskva uppmanar sina troende till ”kreativ mission”. Det är fel att bara framhärda i en ”avvaktande hållning i förhållande till omvärlden” och att bara anse att...