25 mars i Uppsala: Vad skiljer människan från maskinen?

”Vad skiljer människan från maskinen?” Så lyder titeln på ett föredrag som hålls måndag 25 mars 2019 kl. 19.00, i Humanistiska teatern, Engelska parken, Uppsala universitet.

Föredragshållarna är Per Johansson, humanekolog vid Uppsala universitet, och Kim Solin, filosof och datavetare (Newmaninstitutet).

Kvällen arrangeras av ”Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle”. Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle, som är en föreläsningsserie i samarbete mellan Newmaninstitutet, Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet, vill vara en arena för respektfulla, utforskande samtal om filosofiska och existentiella frågor.

Red. 2019-03-14