Afghansk ateist fick religiöst motiverad asyl i Storbritannien

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En afghansk medborgare har fått religiöst motiverad asyl i Storbritannien – för att han är ateist. Han flydde från sin familj till Storbritannien 2007, vid 16 års ålder och fick uppehållstillstånd till 2013. Född och uppvuxen som muslim, blev han ateist under tiden i Storbritannien, uppger det team som arbetar för hans försvar och säger att han riskerar förföljelse och möjligen dödsstraff om han återvänder till Afghanistan. Teamet har sin verksamhet vid juridiska fakulteten vid universitetet i Kent och erbjuder sina tjänster genom Kent Law Clinic. De tror att det första gången någon får asyl i Storbritannien för att vederbörande är ateist.

Juristerna lämnade in en ansökan till Inrikesministeriet med hänvisning till 1951 års flyktingkonvention, vars syfte är att skydda personer från förföljelse av rasmässiga eller religiösa, nationella skäl, eller tillhörighet till någon särskild social grupp eller politisk riktning. De hävdade att mannen i fråga riskerade dödsstraff enligt Sharialagen då han var att anse som avfälling – alltså en som tar avstånd från religiös kult – såvida vederbörande inte behåller sin ateistiska åskådning för sig själv. Men då varje aspekt av livet i Afghanistan genomsyras av islam vore denna form av diskretion omöjlig.

Fallet förbereddes av an andraårsstudent i juridik, Claire Splawn, med klinikens advokat, Sheona York som handledare. Sistnämnda menade att en ateist vore berättigad till skydd från förföljelse på grund av sin tro, som är att jämställa med en religiös tro. Beslutet utgör ett viktigt erkännande av att avsaknad av religiös tro i sig utgör en genomtänkt och filosofisk grundinställning.

UCA news 2014-01-14

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En afghansk medborgare har fått religiöst motiverad asyl i Storbritannien – för att han är ateist. Han flydde från sin familj till Storbritannien 2007, vid 16 års ålder och fick uppehållstillstånd till 2013. Född och uppvuxen som muslim, blev han ateist under tiden i Storbritannien, uppger det team som arbetar för hans försvar och säger att han riskerar förföljelse och möjligen dödsstraff om han återvänder till Afghanistan. Teamet har sin verksamhet vid juridiska fakulteten vid universitetet i Kent och erbjuder sina tjänster genom Kent Law Clinic. De tror att det första gången någon får asyl i Storbritannien för att vederbörande är ateist.

Juristerna lämnade in en ansökan till Inrikesministeriet med hänvisning till 1951 års flyktingkonvention, vars syfte är att skydda personer från förföljelse av rasmässiga eller religiösa, nationella skäl, eller tillhörighet till någon särskild social grupp eller politisk riktning. De hävdade att mannen i fråga riskerade dödsstraff enligt Sharialagen då han var att anse som avfälling – alltså en som tar avstånd från religiös kult – såvida vederbörande inte behåller sin ateistiska åskådning för sig själv. Men då varje aspekt av livet i Afghanistan genomsyras av islam vore denna form av diskretion omöjlig.

Fallet förbereddes av an andraårsstudent i juridik, Claire Splawn, med klinikens advokat, Sheona York som handledare. Sistnämnda menade att en ateist vore berättigad till skydd från förföljelse på grund av sin tro, som är att jämställa med en religiös tro. Beslutet utgör ett viktigt erkännande av att avsaknad av religiös tro i sig utgör en genomtänkt och filosofisk grundinställning.

UCA news 2014-01-14