Afrikanska ledare bemöter Obamas ”ideologiska kolonialism”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

USA:s president Barack Obama har fått kritik från afrikanska politiker och kyrkoledare efter att ha propagerat för sin egen inställning i frågor rörande familj och sexualitet, till exempel samkönade äktenskap, vid sitt besök i Kenya under den gångna helgen – ett agerande som påven Franciskus tidigare har benämnt som ”ideologisk kolonialism”.

”Även om alla inte alltid gillar oss för det, har vår kyrka alltid lärt att äktenskapet är mellan en man och en kvinna”, sade kardinalen av Abuja (Nigerias huvudstad), John Onaiyekan, i en intervju med en nigeriansk nyhetsbyrå i söndags. Han underströk också att ”det inte kommer på fråga att den katolska kyrkan skulle ändra sin inställning”.

Ärkebiskopen av Accra (Ghanas huvudstad), Charles Palmer Buckle, kommenterade också offentligt den amerikanske presidentens uttalande och underströk att enligt kyrkan är samkönade sexuella handlingar något som går emot Guds bud och sanningen om människans natur. Biskopen tillade att kyrkan förstås inte gör någon åtskillnad i behandlingen av människor beroende på sexuell läggning. En homosexuell person är precis på samma sätt som alla andra skapad till Guds avbild. Det betyder däremot inte att kyrkan kan stödja homosexuella handlingar eller att hon kan bortse från sitt åtagande att upprätthålla ”den fundamentala sanningen om äktenskap och familjeliv”.

Kardinal Onaiyekans och ärkebiskop Palmer Buckles kommentarer gjordes dagen efter att Obama hade uttalat sig för samkönade äktenskap under sitt tvådagarsbesök i Kenya, innan han reste vidare till Etiopien. I sitt tal i lördags vid en gemensam presskonferens med sin kenyanske motpart, president Uhuru Kenyatta, tog Obama öppet upp denna fråga trots begäran från kenyanska civila och politiska ledare att inte göra det. Före hans besök hade till exempel 700 evangelikala pastorer i ett öppet brev till presidenten vädjat att han inte skulle utnyttja resan till att propagera för sin egen agenda i denna fråga.

Mark Kariuki, som leder en allians mellan 38 000 protestantiska samfund och församlingar med sammantaget 10 miljoner kenyanska kristna som medlemmar, och som tagit initiativ till brevet, sade att brevets undertecknare ”inte vill att Obama ska komma och tala om homosexualitet i Kenya för att få oss att acceptera något som går emot vår tro och kultur”. I ett svar till Obamas tal vid presskonferensen påpekade Kenyas president Kenyatta att även om USA och Kenya har många värden gemensamma, så är samkönade äktenskap inte ett av dem. Både Kenyas vicepresident och talmannen i den kenyanska nationalförsamlingen uttalade sig bara dagen före Obamas besök för ett bevarande av det traditionella äktenskapsbegreppet.

Biskopen av Oyo i Nigeria, Emmanuel Badejo, bemötte Obamas tal genom att framhålla att ”de flesta afrikaner har religiöst grundade värderingar om familjen, mannens och kvinnans komplementära naturer och den kultur som gör oss till afrikaner. Varför kan vi inte få välja vilket slags ’välvilja’ vi vill ta emot från Väst? Varför kan vi inte få hjälp med att bekämpa korruption, terrorism, arbetslöshet och analfabetism?”

”Självklart ska ingen behöva uppleva någon fara för livet på grund av sexuella beteenden, även omoraliska sådana, så länge de inte inkräktar på andras liv”, fastslog biskopen [med anledning av att sådana förslag varit aktuella i parlamenten i vissa afrikanska länder – översättarens anmärkning], ”men det betyder inte att förordandet av alla möjliga slags sexualvanor ska smygas in i andra nationer under täcknamnet rättigheter. Amerika gör anspråk på att vara en stor demokrati och beviset för det borde vara en beredvillighet till öppenhjärtig dialog och att respektera legitima värden och livsåskådningar i andra kulturer och hos andra folk.”

Den negativa responsen på Obamas politiska mission i Kenya har kommit mitt bland andra uttalanden mot det som påven Franciskus har kallat för den ”ideologiska kolonialismen” gentemot fattiga länder, från rika västländers sida. Påven Franciskus har flera gånger uttryckligt kritiserat u-hjälp och humanitära organisationer som gör stödet till samkönade äktenskap, aborter och födelsekontroll till ett villkor. I ett tal i Manila vid sitt besök där i januari i år, fördömde påven den ”nya ideologiska kolonialismen som försöker förstöra familjen” och varnade mot försök ”att omdefiniera själva institutionen äktenskap”. På flygplanet hem från Filippinerna till Rom utvecklade han sitt budskap genom att bland annat säga att det handlar om människor som ”koloniserar andra folk med en idé som ändrar, eller vill förändra, mentaliteten eller strukturen”.

Påvens budskap har sedan upprepats av biskopar över hela världen i olika sammanhang. I början av juli gjorde den nigerianska biskopskonferensen ett uttalande i vilket de reagerade mot omdefinitionen av äktenskapsbegreppet i Irland och USA och uttryckte oro för att dessa och andra länders inflytande över Afrika skulle komma att påverka värderingarna bland afrikaner.

Kardinalen av Manila, Luis Tagle, har noterat att utvecklingsbistånd som ges till Filippinerna oftast kopplas till krav på vissa åtgärder, inom områden som ligger utanför biståndets egentliga syfte, vilka ska leda till att landet accepterar en annan syn på familj och äktenskap än dess egen djupt rotade. Och biskop Badejo i Nigeria påstod i en intervju i februari att USA har gjort sin hjälp i kampen mot den islamistiska gerillan Boko Haram beroende av att Nigeria gör förändringar i sin politik gällande äktenskapslagstiftning, aborter och preventivmedel. ”Det är klart att det finns en kulturimperialism. Faktum är att jag tror att Afrika lider mycket av en sådan kulturimperialism som hotar att undergräva våra kulturella värden”, sade biskopen, och påpekade att om Väst verkligen skulle tro på det man säger om mänsklig frihet borde man inte vilja påtvinga sin egen politik på folk och kulturer som har andra värderingar.

Catholic News Agency, 2015-07-28

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

USA:s president Barack Obama har fått kritik från afrikanska politiker och kyrkoledare efter att ha propagerat för sin egen inställning i frågor rörande familj och sexualitet, till exempel samkönade äktenskap, vid sitt besök i Kenya under den gångna helgen – ett agerande som påven Franciskus tidigare har benämnt som ”ideologisk kolonialism”.

”Även om alla inte alltid gillar oss för det, har vår kyrka alltid lärt att äktenskapet är mellan en man och en kvinna”, sade kardinalen av Abuja (Nigerias huvudstad), John Onaiyekan, i en intervju med en nigeriansk nyhetsbyrå i söndags. Han underströk också att ”det inte kommer på fråga att den katolska kyrkan skulle ändra sin inställning”.

Ärkebiskopen av Accra (Ghanas huvudstad), Charles Palmer Buckle, kommenterade också offentligt den amerikanske presidentens uttalande och underströk att enligt kyrkan är samkönade sexuella handlingar något som går emot Guds bud och sanningen om människans natur. Biskopen tillade att kyrkan förstås inte gör någon åtskillnad i behandlingen av människor beroende på sexuell läggning. En homosexuell person är precis på samma sätt som alla andra skapad till Guds avbild. Det betyder däremot inte att kyrkan kan stödja homosexuella handlingar eller att hon kan bortse från sitt åtagande att upprätthålla ”den fundamentala sanningen om äktenskap och familjeliv”.

Kardinal Onaiyekans och ärkebiskop Palmer Buckles kommentarer gjordes dagen efter att Obama hade uttalat sig för samkönade äktenskap under sitt tvådagarsbesök i Kenya, innan han reste vidare till Etiopien. I sitt tal i lördags vid en gemensam presskonferens med sin kenyanske motpart, president Uhuru Kenyatta, tog Obama öppet upp denna fråga trots begäran från kenyanska civila och politiska ledare att inte göra det. Före hans besök hade till exempel 700 evangelikala pastorer i ett öppet brev till presidenten vädjat att han inte skulle utnyttja resan till att propagera för sin egen agenda i denna fråga.

Mark Kariuki, som leder en allians mellan 38 000 protestantiska samfund och församlingar med sammantaget 10 miljoner kenyanska kristna som medlemmar, och som tagit initiativ till brevet, sade att brevets undertecknare ”inte vill att Obama ska komma och tala om homosexualitet i Kenya för att få oss att acceptera något som går emot vår tro och kultur”. I ett svar till Obamas tal vid presskonferensen påpekade Kenyas president Kenyatta att även om USA och Kenya har många värden gemensamma, så är samkönade äktenskap inte ett av dem. Både Kenyas vicepresident och talmannen i den kenyanska nationalförsamlingen uttalade sig bara dagen före Obamas besök för ett bevarande av det traditionella äktenskapsbegreppet.

Biskopen av Oyo i Nigeria, Emmanuel Badejo, bemötte Obamas tal genom att framhålla att ”de flesta afrikaner har religiöst grundade värderingar om familjen, mannens och kvinnans komplementära naturer och den kultur som gör oss till afrikaner. Varför kan vi inte få välja vilket slags ’välvilja’ vi vill ta emot från Väst? Varför kan vi inte få hjälp med att bekämpa korruption, terrorism, arbetslöshet och analfabetism?”

”Självklart ska ingen behöva uppleva någon fara för livet på grund av sexuella beteenden, även omoraliska sådana, så länge de inte inkräktar på andras liv”, fastslog biskopen [med anledning av att sådana förslag varit aktuella i parlamenten i vissa afrikanska länder – översättarens anmärkning], ”men det betyder inte att förordandet av alla möjliga slags sexualvanor ska smygas in i andra nationer under täcknamnet rättigheter. Amerika gör anspråk på att vara en stor demokrati och beviset för det borde vara en beredvillighet till öppenhjärtig dialog och att respektera legitima värden och livsåskådningar i andra kulturer och hos andra folk.”

Den negativa responsen på Obamas politiska mission i Kenya har kommit mitt bland andra uttalanden mot det som påven Franciskus har kallat för den ”ideologiska kolonialismen” gentemot fattiga länder, från rika västländers sida. Påven Franciskus har flera gånger uttryckligt kritiserat u-hjälp och humanitära organisationer som gör stödet till samkönade äktenskap, aborter och födelsekontroll till ett villkor. I ett tal i Manila vid sitt besök där i januari i år, fördömde påven den ”nya ideologiska kolonialismen som försöker förstöra familjen” och varnade mot försök ”att omdefiniera själva institutionen äktenskap”. På flygplanet hem från Filippinerna till Rom utvecklade han sitt budskap genom att bland annat säga att det handlar om människor som ”koloniserar andra folk med en idé som ändrar, eller vill förändra, mentaliteten eller strukturen”.

Påvens budskap har sedan upprepats av biskopar över hela världen i olika sammanhang. I början av juli gjorde den nigerianska biskopskonferensen ett uttalande i vilket de reagerade mot omdefinitionen av äktenskapsbegreppet i Irland och USA och uttryckte oro för att dessa och andra länders inflytande över Afrika skulle komma att påverka värderingarna bland afrikaner.

Kardinalen av Manila, Luis Tagle, har noterat att utvecklingsbistånd som ges till Filippinerna oftast kopplas till krav på vissa åtgärder, inom områden som ligger utanför biståndets egentliga syfte, vilka ska leda till att landet accepterar en annan syn på familj och äktenskap än dess egen djupt rotade. Och biskop Badejo i Nigeria påstod i en intervju i februari att USA har gjort sin hjälp i kampen mot den islamistiska gerillan Boko Haram beroende av att Nigeria gör förändringar i sin politik gällande äktenskapslagstiftning, aborter och preventivmedel. ”Det är klart att det finns en kulturimperialism. Faktum är att jag tror att Afrika lider mycket av en sådan kulturimperialism som hotar att undergräva våra kulturella värden”, sade biskopen, och påpekade att om Väst verkligen skulle tro på det man säger om mänsklig frihet borde man inte vilja påtvinga sin egen politik på folk och kulturer som har andra värderingar.

Catholic News Agency, 2015-07-28