Aktuellt nummer i urval

Innehåll Signum nr 4/2014 årgång 40

LEDARE
Ulf Jonsson
Ja till det mångreligiösa Sverige
– Nationalreligiositetens tidevarv är förbi.

AKTUELLT
Emil Lundin
Brobyggarens besök
– Påvens vallfärd i Mellanöstern handlade om försoning i både historia och nutid.

Mikael Schink
Naturvetenskap och religion i samspråk
– Konferens vid Newmaninstitutet.

Gunnar Redelius
Fenomenet Sankt Erik
–Relikskrinet i Uppsala domkyrka åter öppnat.

TIDSBILD
Gunilla Maria Olsson
Utanförskap och människovärde
– Om dem som verkligen inte kan försörja sig själva.

LITTERATUR
Anna Dunér
Trygghet och katastrof – Tove Jansson 100 år
– En värld för barn och vuxna.

JUBILEER
Klaus Misgeld
2014 – ett jubileumsår
– Om hur demokratin segrar eller går under.

Christian Lovén
Uppsala ärkesäte 850 år
– Om varför Uppsala blev ärkesäte och inte Linköping.

TEOLOGI
Jayne Svenungsson
Den profetiska rösten – om teologins otidsenliga uppdrag
–Jayne Svenungssons föreläsning när hon tog emot Artos Per Beskow-pris.

KYRKOHISTORIA
Thomas F. Stransky
En kyrklig omfamning– det historiska mötet mellan påven Paulus VI och patriarken Athenagoras

Denis Michael Searby
Thomas av Aquino i Bysans
– Om de grekiska översättningarna av den latinska kyrkans huvudteolog.

KOSMOLOGI
Jean-Pierre Luminet
Den moderna kosmologins framväxt
–Om Georges Lemaître.

EKUMENIK
Katrin Åmell
Nytt dokument från Kyrkornas världsråd
– Kyrkan – på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift.

ANALYSER OCH RAPPORTER
Marko Kuhn
Etiopien mellan Orienten och Afrika
– Om landet som mötte kristendomen långt före stora delar av Europa.

BOKREVY
Magnus Ringgren
En munter Graalsaga
– Torgny Lindgren: Klingsor.

Kjell Blückert
Myten om den högerextrema vågen
– Marie Demker: Sverige åt svenskarna.

Florence Vilén
Antika förvandlingsnummer
–Ovidius: Metamorfoser.

Jan-Olof Hellsten
Ett gränslöst konstnärskap
– Thomas Milroth: Elisabet Hermodsson.

Mikael Schink
Nytt om gudsbevis
– William Lane Craig och J.P. Moreland (red.): The Blackwell Companion to Natural Theology.