Alla santissime vergine Maria

Av Helene Nyblom

(1898)

Her ved din Fod jeg stilled
af Vox en Alterkjärte
Urörligt skal dens Flamme
Til Intet brände ned.
Du ved den er et Billed
af dette arme Hjärte,
som bränder og som smelter
for dig i Kjärlighed.

Dit Alterbord jeg pryder
med Stängeln af en Lillie,
som ved din Fod skal dufte
i uforstyrret Fred.
Du bedst dens Mening tyder:
”O styrk og rens min Villie
så jeg dig Rene tjener
i trofast Ydmyghed.”

Koldt storme Livets Bölger.
Jeg speider mod det Fjerne.
En skibbrudt Själ jeg stirrer
med Havets Rädsler ud.
Men hvis jeg alltid fölger
din Ledning, Havets Stjerne,
dit Lys skal gjennem Natten
mig före hjem til Gud.