Amerikanska UD: 10 länder värsta kränkarna av religionsfriheten

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

USA:s utrikesdepartement presenterade i torsdags sin årliga förteckning över länder som påstås stå för de värsta kränkningarna av människors religionsfrihet. Ledande religionsfrihetsaktivister välkomnar publiceringen men menar att många länder saknas på listan. Burma, Kina, Eritrea, Iran, Nordkorea, Sudan, Saudiarabien, Tadjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan betecknas alla av amerikanska UD som ”särskilt oroande länder”, och är identiska med förra årets lista. Därtill har Pakistan placerats på en ”speciell bevakningslista” vilket är en helt ny kategori.

I ett land som betecknas som ”särskilt oroande” bedriver staten ”systematiska, pågående och oerhörda” kränkningar av religionsfriheten. Länderna på den ”speciella bevakningslistan” är stater som ”bedriver eller tolererar många kränkningar” av religionsfriheten, men inte i nivå med länder som betecknas som särskilt oroande.

Den amerikanska kommissionen för internationell religionsfrihet, USCIRF, som är en statlig kommission inrättad 1998 med syfte att studera religionsfriheten runt om i världen, berömde listan på de tio värsta länderna men framhöll samtidigt att flera andra länder borde ha omnämnts. Kommissionen rekommenderar att Ryssland, Vietnam, Syrien, Nigeria och Centralafrikanska republiken borde betecknas som särskilt oroande i stället för att finnas på bevakningslistan.

”Sättet på vilket länder betecknas är avgörande för ett fortsatt amerikanskt engagemang i stöd för den globala religionsfriheten. Fastän USCIRF delar UD:s uppfattning om de tio värsta länderna, går regeringen inte tillräckligt långt”, sade Daniel Mark, ordförande i kommissionen, i ett pressmeddelande. Mark sade sig vidare vara överraskad och besviken över att Pakistan inte fanns på listan över särskilt oroande länder, i synnerhet med tanke på president Donald Trumps tidigare kritik mot landet för statsunderstödd diskriminering mot religiösa minoritetsgrupper och med tanke på de blasfemilagar som råder där.

Vietnam betecknades tidigare som ett särskilt oroande land men togs bort från den listan för tio år sedan i strid med USCIRF:s rekommendation. Kommissionen har sedan dess krävt att landet åter ska sättas upp på den listan. Ett krav som nu fått stöd av den republikanske kongressledamoten Ed Royce, som är ordförande i representanthusets utrikesutskott och som har framhållit att Vietnam kränker både religionsfriheten och andra mänskliga rättigheter, och att det är USA:s ansvar att tydligt peka på och protestera mot det. Också Ryssland är ett land som UD har tagit bort från listan över särskilt oroande länder. USCIRF kräver nu att landet återfår denna beteckning, delvis beroende på en ny lag mot extremism som har använts för att stämpla Jehovas Vittnen som en extremistgrupp vilket har förbjudit dem från att överhuvudtaget kunna samlas till gudstjänster.

Catholic News Agency, 2018-01-04

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

USA:s utrikesdepartement presenterade i torsdags sin årliga förteckning över länder som påstås stå för de värsta kränkningarna av människors religionsfrihet. Ledande religionsfrihetsaktivister välkomnar publiceringen men menar att många länder saknas på listan. Burma, Kina, Eritrea, Iran, Nordkorea, Sudan, Saudiarabien, Tadjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan betecknas alla av amerikanska UD som ”särskilt oroande länder”, och är identiska med förra årets lista. Därtill har Pakistan placerats på en ”speciell bevakningslista” vilket är en helt ny kategori.

I ett land som betecknas som ”särskilt oroande” bedriver staten ”systematiska, pågående och oerhörda” kränkningar av religionsfriheten. Länderna på den ”speciella bevakningslistan” är stater som ”bedriver eller tolererar många kränkningar” av religionsfriheten, men inte i nivå med länder som betecknas som särskilt oroande.

Den amerikanska kommissionen för internationell religionsfrihet, USCIRF, som är en statlig kommission inrättad 1998 med syfte att studera religionsfriheten runt om i världen, berömde listan på de tio värsta länderna men framhöll samtidigt att flera andra länder borde ha omnämnts. Kommissionen rekommenderar att Ryssland, Vietnam, Syrien, Nigeria och Centralafrikanska republiken borde betecknas som särskilt oroande i stället för att finnas på bevakningslistan.

”Sättet på vilket länder betecknas är avgörande för ett fortsatt amerikanskt engagemang i stöd för den globala religionsfriheten. Fastän USCIRF delar UD:s uppfattning om de tio värsta länderna, går regeringen inte tillräckligt långt”, sade Daniel Mark, ordförande i kommissionen, i ett pressmeddelande. Mark sade sig vidare vara överraskad och besviken över att Pakistan inte fanns på listan över särskilt oroande länder, i synnerhet med tanke på president Donald Trumps tidigare kritik mot landet för statsunderstödd diskriminering mot religiösa minoritetsgrupper och med tanke på de blasfemilagar som råder där.

Vietnam betecknades tidigare som ett särskilt oroande land men togs bort från den listan för tio år sedan i strid med USCIRF:s rekommendation. Kommissionen har sedan dess krävt att landet åter ska sättas upp på den listan. Ett krav som nu fått stöd av den republikanske kongressledamoten Ed Royce, som är ordförande i representanthusets utrikesutskott och som har framhållit att Vietnam kränker både religionsfriheten och andra mänskliga rättigheter, och att det är USA:s ansvar att tydligt peka på och protestera mot det. Också Ryssland är ett land som UD har tagit bort från listan över särskilt oroande länder. USCIRF kräver nu att landet återfår denna beteckning, delvis beroende på en ny lag mot extremism som har använts för att stämpla Jehovas Vittnen som en extremistgrupp vilket har förbjudit dem från att överhuvudtaget kunna samlas till gudstjänster.

Catholic News Agency, 2018-01-04