Andra Gregoriana-konferensen om övergrepp

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ett år efter sitt grundande kommer det katolska barnskyddscentrumet i München att presentera de första resultaten av sitt arbete. Temat för konferensen, som äger rum vid det påvliga Gregoriana-universitetet, kommer att vara det hittillsvarande utbytet med samarbetsparter i Latinamerika, Afrika, Asien och Europa, liksom en rapport från ett möte i höstas i Freising om övergrepp mot handikappade. Dessutom kommer vissa delar av ett databaserat studieprogram mot sexuella övergrepp av minderåriga att presenteras.

En första del av det preventiva programmet släpptes redan i oktober förra året i en engelsk, italiensk och tysk version. Det hade utvecklats vid barnskyddscentrumet i München. Såväl det påvliga Gregoriana-universitetet som Münchens ärkestift kommer att bidra till programmet. Målet är att bättre göra kyrkliga medarbetare bättre på att upptäckta och förhindra sexuellt våld mot barn.

Likaledes kommer även en bok, med bidrag från ett symposium om övergrepp mot barn, som hölls den 6–9 februari 2012 i Rom med 220 företrädare för olika biskopskonferenser och ordensgemenskaper, att presenteras den 5 februari.

Påven Benedictus XVI fick i onsdags en tysk utgåva av mötesrapporten Auf dem Weg zu Heilung und Ernuerung [på vägen mot helande och förnyelse] i samband med generalaudiens av medförfattaren och jesuiten, pater Hans Zollner.

Kathpress 2013-01-31

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ett år efter sitt grundande kommer det katolska barnskyddscentrumet i München att presentera de första resultaten av sitt arbete. Temat för konferensen, som äger rum vid det påvliga Gregoriana-universitetet, kommer att vara det hittillsvarande utbytet med samarbetsparter i Latinamerika, Afrika, Asien och Europa, liksom en rapport från ett möte i höstas i Freising om övergrepp mot handikappade. Dessutom kommer vissa delar av ett databaserat studieprogram mot sexuella övergrepp av minderåriga att presenteras.

En första del av det preventiva programmet släpptes redan i oktober förra året i en engelsk, italiensk och tysk version. Det hade utvecklats vid barnskyddscentrumet i München. Såväl det påvliga Gregoriana-universitetet som Münchens ärkestift kommer att bidra till programmet. Målet är att bättre göra kyrkliga medarbetare bättre på att upptäckta och förhindra sexuellt våld mot barn.

Likaledes kommer även en bok, med bidrag från ett symposium om övergrepp mot barn, som hölls den 6–9 februari 2012 i Rom med 220 företrädare för olika biskopskonferenser och ordensgemenskaper, att presenteras den 5 februari.

Påven Benedictus XVI fick i onsdags en tysk utgåva av mötesrapporten Auf dem Weg zu Heilung und Ernuerung [på vägen mot helande och förnyelse] i samband med generalaudiens av medförfattaren och jesuiten, pater Hans Zollner.

Kathpress 2013-01-31