Anglikaner bejakar Gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen

31 oktober såg inte bara många markeringar av enhet mellan lutheraner och katoliker. Även från Anglikanska kyrkogemenskapen togs symboliska steg i riktning mot större enhet mellan kristna. Genom en ceremoni i Westminster Abbey anslöt sig nämligen även Anglikanska gemenskapen, genom ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, till den Gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen.

Denna deklaration antogs av den katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet 1999, och markerar en samsyn i en av de frågor som var centrala under reformationsskeendet under 1500-talet. Deklarationen har sedan dess även antagits av bland annat Metodistiska världsrådet (”World Methodist Council”), 2006, samt av Internationella reformerta gemenskapen (”World Communion of Reformed Churches”), 2016 – svenska Equmeniakyrkan är för övrigt med i båda dessa gemenskaper.

Nu har alltså även Anglikanska gemenskapen anslutit sig. Redan förra året, 2016, fattades detta beslut av Anglikanska konsultativa rådet (”Anglican Consultative Council”). Sedan dess har även engelska kyrkan (”Church of England”) bejakat detta beslut.

Vid ceremonin i Westminster Abbey deltog, förutom ärkebiskop Justin Welby från anglikansk sida, även Martin Junge från Lutherska världsförbundet och Brian Farrell från Påvliga rådet för kristen enhet. Akten bevittnades dessutom av representanter från Metodistiska världsrådet samt Internationella reformerta gemenskapen, som alltså tidigare anslutit sig till deklarationen.

Mer om denna nyhet kan man läsa här (länk) och här (länk).

Om deklarationen, och vissa komplikationer kring den, kan man bland annat läsa i denna (länk) analys i Signum från året då den först antogs.

Erik Åkerlund 2017-11-01

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

31 oktober såg inte bara många markeringar av enhet mellan lutheraner och katoliker. Även från Anglikanska kyrkogemenskapen togs symboliska steg i riktning mot större enhet mellan kristna. Genom en ceremoni i Westminster Abbey anslöt sig nämligen även Anglikanska gemenskapen, genom ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, till den Gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen.

Denna deklaration antogs av den katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet 1999, och markerar en samsyn i en av de frågor som var centrala under reformationsskeendet under 1500-talet. Deklarationen har sedan dess även antagits av bland annat Metodistiska världsrådet (”World Methodist Council”), 2006, samt av Internationella reformerta gemenskapen (”World Communion of Reformed Churches”), 2016 – svenska Equmeniakyrkan är för övrigt med i båda dessa gemenskaper.

Nu har alltså även Anglikanska gemenskapen anslutit sig. Redan förra året, 2016, fattades detta beslut av Anglikanska konsultativa rådet (”Anglican Consultative Council”). Sedan dess har även engelska kyrkan (”Church of England”) bejakat detta beslut.

Vid ceremonin i Westminster Abbey deltog, förutom ärkebiskop Justin Welby från anglikansk sida, även Martin Junge från Lutherska världsförbundet och Brian Farrell från Påvliga rådet för kristen enhet. Akten bevittnades dessutom av representanter från Metodistiska världsrådet samt Internationella reformerta gemenskapen, som alltså tidigare anslutit sig till deklarationen.

Mer om denna nyhet kan man läsa här (länk) och här (länk).

Om deklarationen, och vissa komplikationer kring den, kan man bland annat läsa i denna (länk) analys i Signum från året då den först antogs.

Erik Åkerlund 2017-11-01