Anglikansk masskonversion inledd

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vid ett sammanträde i Orlando, Florida onsdagen den 3 mars har biskoparna i American Anglican Church (AAC) beslutat att deras samfund i sin helhet ska inträda i den katolska kyrkan. Detta sker som svar på påvens erbjudande i sin skrivelse Anglicanorum coetibus om en ny anslutningsform, där nytillkomna grupper av konvertiter till den katolska kyrkan skall organiseras i form av så kallade ordinariat. American Anglican Church bröt sig loss från den protestantiska episkopalkyrkan 1991 och är numera ansluten till Traditional Anglican Communion (TAC) på vars begäran påvens skrivelse ursprungligen utfärdades. ACA har fem stift och ett hundratal församlingar. Så vitt man nu vet kommer denna övergång att snart följas av andra. Närmast i tur står förmodligen grupper i Australien.

Det kan i sammanhanget nämnas att en biskop i Österns assyriska kyrka i Kalifornien nyligen har inträtt i den katolska kaldeiska kyrkan tillsammans med omkring 3 000 medlemmar och har följts av flera hundra i England. Bakgrunden är här mera politisk, och ett skäl är att Österns kyrka anses vara alltför associerad med kurdisk nationalism.

Per Beskow 2010-03-07

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vid ett sammanträde i Orlando, Florida onsdagen den 3 mars har biskoparna i American Anglican Church (AAC) beslutat att deras samfund i sin helhet ska inträda i den katolska kyrkan. Detta sker som svar på påvens erbjudande i sin skrivelse Anglicanorum coetibus om en ny anslutningsform, där nytillkomna grupper av konvertiter till den katolska kyrkan skall organiseras i form av så kallade ordinariat. American Anglican Church bröt sig loss från den protestantiska episkopalkyrkan 1991 och är numera ansluten till Traditional Anglican Communion (TAC) på vars begäran påvens skrivelse ursprungligen utfärdades. ACA har fem stift och ett hundratal församlingar. Så vitt man nu vet kommer denna övergång att snart följas av andra. Närmast i tur står förmodligen grupper i Australien.

Det kan i sammanhanget nämnas att en biskop i Österns assyriska kyrka i Kalifornien nyligen har inträtt i den katolska kaldeiska kyrkan tillsammans med omkring 3 000 medlemmar och har följts av flera hundra i England. Bakgrunden är här mera politisk, och ett skäl är att Österns kyrka anses vara alltför associerad med kurdisk nationalism.

Per Beskow 2010-03-07