Anglikanska Lambethkonferensen över förväntan

Justin Welby, ärkebiskop av Canterbury, anser att den anglikanska Lambethkonferensen var en stor framgång. Det var ett stort antal deltagare, en mångfald bland deltagarna, och ett intensivt bibelarbete. Trots meningsskiljaktigheter härskade en kärleksfull atmosfär. ˮVi upplevde i sanning en betydelsefull tid – alla mina förhoppningar överträffadesˮ, sade Welby på lördagskvällen till journalister i Canterbury. Han sade sig vara lättad över att sessionen om det mest kontroversiella ämnet, nämligen relationen till homosexuella, slutade i stor enighet, trots grundläggande oenighet i sak.

Som största besvikelse under det tolv dagar långa biskopsmötet såg han det faktum att det inte hade varit möjligt att uppmuntra Nigeria, Uganda och Rwanda att delta i mötet. De anglikanska ledarna i dessa tre länder hade före konferensen meddelat att de uteblev på grund av avvikande meningar angående välsignelse av samkönade äktenskap samt biskopsvigning av homosexuella i den anglikanska gemenskapen.

ˮJag bar dem i mitt hjärta. Under varje evenemang saknade jag dem och beklagade deras frånvaroˮ, sade ärkebiskopen av Canterbury. ˮDeras närvaro skulle så starkt och underbart ha berikat mötet. Jag tycker att det är så tråkigt”, betonade Welby. Nigeria, Uganda och Rwanda representerar ungefär 20 miljoner anglikaner.

Kuriekardinal Tagle: mod att drömma

Efter den påvliga ˮekumenikministernˮ Kurt Koch fick på lördagen även kuriekardinal Luis Tagle ordet. Han kan dessvärre inte skåda in i framtiden och ber de anglikanska biskoparna i Canterbury om överseende. Redan med denna kommentar vinner ledaren för Vatikanens missionskongregation sympati från delegaterna vid den femtonde Lambethkonferensen, inför vilka han på lördagen ska tala över ämnet ”The decade ahead – nästa decennium”. Ärkebiskop Welby hade personligen bjudit in den filippinska kardinalen till biskopsmötet, som senast ägde rum år 2008.

I sitt tal uppmuntrar ha de kristna att gemensamt bygga ett hem för den mänskliga familjen. Därtill måste man begrunda respektive kulturella skillnader och egenheter, sade Tagle också.

ˮJag längtar efter ett andligt hus; jag drömmer om detta hus för kyrkan, för den mänskliga familjen och för skapelsen. Låt oss drömma gemensamt, fortsatte Tagle, som är kardinal sedan 2012 och anses vara en av påven Franciskus nära förtrogna. Denne citerar han ofta, till exempel dennes upprepade önskan om ”en kyrka på pilgrimsvandring”. Han föreställer sig en kyrka som är ett andligt hem för en ”gemenskap av resenärer”, utvecklade Tagle bilden. Och hänvisade eftertryckligt till nödvändigheten att kyrkorna gemensamt engagerar sig för dem som har fördrivits, för flyktingar, offer för slaveri och människohandel, offer för fördomar och systematisk förföljelse, för krig och olika miljökatastrofer och för klimatförändringar.

Vidare gisslade han den växande populismen, som även påven Franciskus varnar för i sin encyklika Fratelli tutti. Populister försökte ”underminera vår mänskliga familj”, varnade den 65-åriga kardinalen. Desto viktigare är det att kyrkans pastorala ledning är medveten om detta och satsar ”kulturell intelligens”, utan att vara nedlåtande eller visa fördomar, utan visar ödmjukhet och finkänslighet. Kristus önskade ju en kyrka som är ett hem för främlingar, ensamma och utstötta.

Den femtonde Lambethkonferensen avslutas i dag söndag med en gudstjänst i katedralen i Canterbury. Dessa konferensen äger rum ungefär vart tionde år, och sedan den 26 juli i år hade ungefär 660 biskopar från 165 länder varit samlade, jämte cirka 480 äkta hälfter. Under mottot ”Guds kyrka för Guds värld” diskuterade man ämnen som mission och evangelisation, missbruk, anglikansk identitet, klimatförändringar, krig och konflikt, ekumenik och interreligiös dialog samt människovärde. Den anglikanska gemenskapen utgörs av 42 provinser med totalt mellan 77 och 85 miljoner troende, och den är därmed världens tredje största kristna samfund.

Kathpress 2022-08-07

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Justin Welby, ärkebiskop av Canterbury, anser att den anglikanska Lambethkonferensen var en stor framgång. Det var ett stort antal deltagare, en mångfald bland deltagarna, och ett intensivt bibelarbete. Trots meningsskiljaktigheter härskade en kärleksfull atmosfär. ˮVi upplevde i sanning en betydelsefull tid – alla mina förhoppningar överträffadesˮ, sade Welby på lördagskvällen till journalister i Canterbury. Han sade sig vara lättad över att sessionen om det mest kontroversiella ämnet, nämligen relationen till homosexuella, slutade i stor enighet, trots grundläggande oenighet i sak.

Som största besvikelse under det tolv dagar långa biskopsmötet såg han det faktum att det inte hade varit möjligt att uppmuntra Nigeria, Uganda och Rwanda att delta i mötet. De anglikanska ledarna i dessa tre länder hade före konferensen meddelat att de uteblev på grund av avvikande meningar angående välsignelse av samkönade äktenskap samt biskopsvigning av homosexuella i den anglikanska gemenskapen.

ˮJag bar dem i mitt hjärta. Under varje evenemang saknade jag dem och beklagade deras frånvaroˮ, sade ärkebiskopen av Canterbury. ˮDeras närvaro skulle så starkt och underbart ha berikat mötet. Jag tycker att det är så tråkigt”, betonade Welby. Nigeria, Uganda och Rwanda representerar ungefär 20 miljoner anglikaner.

Kuriekardinal Tagle: mod att drömma

Efter den påvliga ˮekumenikministernˮ Kurt Koch fick på lördagen även kuriekardinal Luis Tagle ordet. Han kan dessvärre inte skåda in i framtiden och ber de anglikanska biskoparna i Canterbury om överseende. Redan med denna kommentar vinner ledaren för Vatikanens missionskongregation sympati från delegaterna vid den femtonde Lambethkonferensen, inför vilka han på lördagen ska tala över ämnet ”The decade ahead – nästa decennium”. Ärkebiskop Welby hade personligen bjudit in den filippinska kardinalen till biskopsmötet, som senast ägde rum år 2008.

I sitt tal uppmuntrar ha de kristna att gemensamt bygga ett hem för den mänskliga familjen. Därtill måste man begrunda respektive kulturella skillnader och egenheter, sade Tagle också.

ˮJag längtar efter ett andligt hus; jag drömmer om detta hus för kyrkan, för den mänskliga familjen och för skapelsen. Låt oss drömma gemensamt, fortsatte Tagle, som är kardinal sedan 2012 och anses vara en av påven Franciskus nära förtrogna. Denne citerar han ofta, till exempel dennes upprepade önskan om ”en kyrka på pilgrimsvandring”. Han föreställer sig en kyrka som är ett andligt hem för en ”gemenskap av resenärer”, utvecklade Tagle bilden. Och hänvisade eftertryckligt till nödvändigheten att kyrkorna gemensamt engagerar sig för dem som har fördrivits, för flyktingar, offer för slaveri och människohandel, offer för fördomar och systematisk förföljelse, för krig och olika miljökatastrofer och för klimatförändringar.

Vidare gisslade han den växande populismen, som även påven Franciskus varnar för i sin encyklika Fratelli tutti. Populister försökte ”underminera vår mänskliga familj”, varnade den 65-åriga kardinalen. Desto viktigare är det att kyrkans pastorala ledning är medveten om detta och satsar ”kulturell intelligens”, utan att vara nedlåtande eller visa fördomar, utan visar ödmjukhet och finkänslighet. Kristus önskade ju en kyrka som är ett hem för främlingar, ensamma och utstötta.

Den femtonde Lambethkonferensen avslutas i dag söndag med en gudstjänst i katedralen i Canterbury. Dessa konferensen äger rum ungefär vart tionde år, och sedan den 26 juli i år hade ungefär 660 biskopar från 165 länder varit samlade, jämte cirka 480 äkta hälfter. Under mottot ”Guds kyrka för Guds värld” diskuterade man ämnen som mission och evangelisation, missbruk, anglikansk identitet, klimatförändringar, krig och konflikt, ekumenik och interreligiös dialog samt människovärde. Den anglikanska gemenskapen utgörs av 42 provinser med totalt mellan 77 och 85 miljoner troende, och den är därmed världens tredje största kristna samfund.

Kathpress 2022-08-07

Detta är en nyhetstext.