Anselm Grün 75 år

Benediktinpatern Anselm Grün i klostret Schwarzach i Tyskland fyller 75 år den 14 januari. Han anses vara Tysklands mest kände munk och en av de mest framgångsrika författarna av kristen litteratur. Enligt uppgifter från Grün själv har hans verk tryckts i 20 miljoner exemplar. Han är också översatt till cirka 30 språk. För närvarande finns ungefär 300 titlar tillgängliga. Förutom författare är benediktinpatern också en efterfrågad föredragshållare, coach och kursledare. Han har närmare 200 engagemang per år, även i Asien och Latinamerika.

”Det finns en fara att man sticker ut”, sade Grün i en intervju med den katolska nyhetsbyrån KNA). Han är tacksam över att hans egna böcker läses och att föreläsningssalarna är fullsatta. ”Det är en gåva, och det är inte min förtjänst.”

Anselm Grün. Foto: Wikimedia commons.

Grün härstammar från en lågadlig familj i Franken, hans föräldrar gav honom namnet Wilhelm, och han växte upp i München. Vid 19 års ålder gick han i kloster. De första åren var han mycket osäker. ”Jag trädde in [i klostret] med höga ambitioner, mycket målinriktad. Så kom jag i kontakt med mina känslor, överlade: är detta min väg eller inte?”

Efter att ha avlagt doktorsexamen i teologi, tog patern även examen i företagsekonomi. Under 36 år, till oktober 2013, var han som cellarius ekonomisk ledare för klostret Münsterschwarzach, vilket innebar ansvar för cirka 300 medarbetare i klostrets 20 olika verksamheter och för ordens gymnasium med 800 elever. Dessutom är han bland annat andlig ledare för det andliga vägledningsinstitutet Recollectiohuset.

De återkommande uppgifterna om att han skulle ha spekulerat bort pengar på börsen avfärdar han som ”skenhelig debatt, om man inte förlorar något, kan man inte heller vinna något”. Om pengar kan man vanligtvis inte tala. ”Antingen störs alla av att man har gjort förluster, eller störs de av att man har gjort vinster. Därför säger jag inte mera om detta.”

Generellt kommenterar han idag allt strax så här: ”Det är lätt att man placeras i ett fack.” Medvetet deltar han inte i debatter på sociala medier, säger han vidare. Där går ”allt så aggressivt till, och man dömer snabbare än tidigare”.

Kathpress 2020-01-03