Antalet katoliker i världen ökade med 15 miljoner

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den katolska kyrkan har enligt de senaste uppgifterna från Vatikanen över hela världen 1 180 miljoner medlemmar. Som Vatikanen meddelade på lördagen ökade antalet katoliker från 2008 till 2009 med 15 miljoner. Nästan hälften av katolikerna – 49,4 procent – bor i Amerika, i Europa bor 24 procent, i Asien 10,7, 15,2 i Afrika och i Oceanien 0,8 procent. Dessa uppgifter finns i den påvliga årsboken för 2011 (Annuario Pontificio) vars första exemplar överlämnades till påven på lördagen.
Under de senaste åren har antalet katolska präster kontinuerligt ökat, enligt Vatikanens uppgifter. Vid millennieskiftet fanns det 405 178 stifts- och ordenspräste, 2009 var antalet 410 593. Det kan noteras att ökningen skett i Afrika och Asien medan en nedgång noteras i Europa och Amerika.

En ökning av antalet seminarister kan också noteras: 2008 var 117 024 beredda att gå in i prästämbetet medan 117 978 förberedde sig 2009. Av dessa finns fyra i Sverige.

En betydande nedgång i statistiken kan dock noteras för de kvinnliga ordenssystrarna: deras antal under perioden gick återigen ned, från 739 068 till 729 371.

Medan Annuario endast nämner en del grundläggande uppgifter publicerar Vatikanen de detaljerade uppgifterna i sin Statistisk årsbok, som publiceras under sommaren. Annuario är även en adressbok för den katolska kyrkan i hela världen.
Kathpress 2011-02-19

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den katolska kyrkan har enligt de senaste uppgifterna från Vatikanen över hela världen 1 180 miljoner medlemmar. Som Vatikanen meddelade på lördagen ökade antalet katoliker från 2008 till 2009 med 15 miljoner. Nästan hälften av katolikerna – 49,4 procent – bor i Amerika, i Europa bor 24 procent, i Asien 10,7, 15,2 i Afrika och i Oceanien 0,8 procent. Dessa uppgifter finns i den påvliga årsboken för 2011 (Annuario Pontificio) vars första exemplar överlämnades till påven på lördagen.
Under de senaste åren har antalet katolska präster kontinuerligt ökat, enligt Vatikanens uppgifter. Vid millennieskiftet fanns det 405 178 stifts- och ordenspräste, 2009 var antalet 410 593. Det kan noteras att ökningen skett i Afrika och Asien medan en nedgång noteras i Europa och Amerika.

En ökning av antalet seminarister kan också noteras: 2008 var 117 024 beredda att gå in i prästämbetet medan 117 978 förberedde sig 2009. Av dessa finns fyra i Sverige.

En betydande nedgång i statistiken kan dock noteras för de kvinnliga ordenssystrarna: deras antal under perioden gick återigen ned, från 739 068 till 729 371.

Medan Annuario endast nämner en del grundläggande uppgifter publicerar Vatikanen de detaljerade uppgifterna i sin Statistisk årsbok, som publiceras under sommaren. Annuario är även en adressbok för den katolska kyrkan i hela världen.
Kathpress 2011-02-19