Använd Bibeln lika ofta som mobilen

IMG_0208Påven Franciskus önskar sig, att katoliker skall ha med sig en fickutgåva av evangelierna lika ofta som sin mobil och ägna Bibeln lika stor uppmärksamhet som den. Den här jämförelsen är visserligen en paradox, men skall stämma till eftertanke, sade han i söndags (5 mars) vid den traditionella Angelus-bönen på Petersplatsen i Rom. Därefter fortsatte han: ”Vad skulle hända, om vi behandlade Bibeln precis som vi behandlar vår mobil? Om vi vänder om, för att hämta Bibeln, som vi låtit bli liggande hemma, om vi tar den i vår hand flera gånger om dagen, om vi läser Guds budskap i Bibeln, om vi läser de budskapen i mobilen?”

I sitt anförande den första söndagen i fastan uppmanade påven sina åhörare att läsa Bibeln oftare under fastetiden. Han åberopade sig därvid på söndagens evangelietext. I den står det, att Jesus hade avvärjt Satans angrepp ”med Guds ord som sköld”, när denne försökte inleda honom i frestelse. De fyrtio dagarna i öknen är förebild för den kristna fastetiden, då de kristna uppmanas att ”följa Kristus i fotspåren och föra en andlig kamp mot det onda med hjälp av Guds ord”, sade Franciskus. Av det skälet behöver vi vara förtrogna med Bibeln.

IMG_0209Efter Angelus-bönen bad påven de troende på Petersplatsen om deras förböner för hans reträtt under fastan, som han påbörjar i Ariccia på söndag (5 mars) tillsammans med ledningen för kurian. Reträttledare är detta år den italienska franciskanpatern Giulio Michelini. Under reträtten, som pågår till den 10 mars, är samtliga audienser hos påven inställda, liksom den generalaudiens som brukar äga rum varje onsdag.

Kathpress 2017-03-05