Årets Birgittapris till Denis Searby

I samband med den ideella föreningen Birgittastiftelsens höstseminarium i Vadstena den 9–10 oktober, som denna gång handlade om medeltidens musik, utdelades årets Birgittapris till Denis M. Searby, professor i antik grekiska vid Stockholms universitet. Professor Searby har med början år 2006 och fram till att den fjärde och avslutande delen nu utgivits, översatt Birgitta Birgersdotters samtliga mer än sex hundra himmelska uppenbarelser från främst latinska handskrifter till engelska. Det är första gången någonsin som detta omfattande arbete utförts. Det innebär att den heliga Birgittas berömda Revelationes Celestes nu kan få ytterligare spridning runt om i världen och bli lätt tillgängliga för såväl forskare som lekfolk.

Birgittastiftelsen grundades 1920 och har som mål att söka bevara det rika kulturarv, som Sverige och hela kristenheten äger i den heliga Birgittas liv och gärning. I syfte att främja forskningen kring den heliga Birgitta och hennes tid instiftades för ett 15-tal år sedan ett särskilt Birgittapris. Till mottagare av priset kan utses en svensk eller utländsk forskare, författare eller en person som genom mångåriga ideella insatser främjat intresset för Birgitta Birgersdotter och de ändamål som Birgittastiftelsen arbetar för. Bland tidigare pristagare märks Tore Nyberg, Odense och syster Patricia OSsS, Vadstena.

Birgittapriset består av en prissumma på tio tusen kronor och en silvermedalj utförd av medaljkonstnären Ernst Nordin. Motivet på medaljens framsida är en bild föreställande Birgitta Birgersdotter och på frånsidan en birgittinsk nunna avbildad stående i moderklostrets kapitelsal i Vadstena.

Priskommittén har bestått av professor Monica Hedlund, Uppsala universitet, professor Olle Ferm, Stockholms universitet och av förre Vatikanambassadören Fredrik Vahlquist, Vadstena.

Kjell Blückert, vice ordf. i Birgittastiftelsen, 2015-10-14

Läs mer här