Argentina: Biskop i dialog med politiker om urbefolkningen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ordföranden för den episkopala kommissionen för social-pastoral [Comisión Episcopal para la Pastoral Social (CEPAS)] tillika biskopen av Gualeguaychú, monsignore Jorge Eduardo Lozano, har haft ett möte med fyra politiker ansvariga för provinsen Formosa i Argentina: Jorge Abel González (minister för inrikes angelägenheter, rättvisa, säkerhet och arbete), Rodrigo E. Vera (generalsekreterare), samt Juan Carlos Díaz Roig och Luis Basterra (bägge nationella ledamöter för provinsen Formosa).

Enligt ett meddelande som har sänts till nyhetsbyrån Fides, handlade mötet om den oro som flera framträdande personer i den offentliga debatten i Argentina har uttryckt angående problemen med folkgruppen Qom La Primavera i provinsen Formosa (som gränsar till Paraguay). Monsignore Eduardo Lozano framförde att urbefolkningens rättigheter inte respekteras och att folkgruppen Qom La Primavera utsätts för förföljelse.

De fyra politikerna som deltog i mötet hänvisade till det arbete som har utförts i provinsen Formosa under de senaste decennierna för att säkerställa att urbefolkningens rätten till jordegendom garanteras. Man har också bekräftat att provinsen Formosa kännetecknas av en multietnisk och multikulturell gemenskap, och framstegen i utbildningsväsendet – delvis tack vare hjälp från den katolska kyrkan – lovordas.

Tyvärr kvarstår stora sociala problem som drabbar folkgruppen Qom La Primavera. Ett exempel på det är att en av invånarna i folkgruppen Qom La Primavera (i provinsen Chaco) avled under oklara omständigheter i samband med ett våldsamt undertryckande av protester som folkgruppen gav uttryck för.

Folkgruppen Qom La Primavera är utspridd i flera mindre samhällen olika provinser i Argentina, varav de flesta i landets norra  del. I Argentina tillhör omkring 60 000 personer denna folkgrupp, som också har några samhällen i Bolivia och Paraguay.

Agenzia Fides 2013-05-25

 
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ordföranden för den episkopala kommissionen för social-pastoral [Comisión Episcopal para la Pastoral Social (CEPAS)] tillika biskopen av Gualeguaychú, monsignore Jorge Eduardo Lozano, har haft ett möte med fyra politiker ansvariga för provinsen Formosa i Argentina: Jorge Abel González (minister för inrikes angelägenheter, rättvisa, säkerhet och arbete), Rodrigo E. Vera (generalsekreterare), samt Juan Carlos Díaz Roig och Luis Basterra (bägge nationella ledamöter för provinsen Formosa).

Enligt ett meddelande som har sänts till nyhetsbyrån Fides, handlade mötet om den oro som flera framträdande personer i den offentliga debatten i Argentina har uttryckt angående problemen med folkgruppen Qom La Primavera i provinsen Formosa (som gränsar till Paraguay). Monsignore Eduardo Lozano framförde att urbefolkningens rättigheter inte respekteras och att folkgruppen Qom La Primavera utsätts för förföljelse.

De fyra politikerna som deltog i mötet hänvisade till det arbete som har utförts i provinsen Formosa under de senaste decennierna för att säkerställa att urbefolkningens rätten till jordegendom garanteras. Man har också bekräftat att provinsen Formosa kännetecknas av en multietnisk och multikulturell gemenskap, och framstegen i utbildningsväsendet – delvis tack vare hjälp från den katolska kyrkan – lovordas.

Tyvärr kvarstår stora sociala problem som drabbar folkgruppen Qom La Primavera. Ett exempel på det är att en av invånarna i folkgruppen Qom La Primavera (i provinsen Chaco) avled under oklara omständigheter i samband med ett våldsamt undertryckande av protester som folkgruppen gav uttryck för.

Folkgruppen Qom La Primavera är utspridd i flera mindre samhällen olika provinser i Argentina, varav de flesta i landets norra  del. I Argentina tillhör omkring 60 000 personer denna folkgrupp, som också har några samhällen i Bolivia och Paraguay.

Agenzia Fides 2013-05-25