Ärkebiskop Hon Tai-Fai kräver religionsfrihet, rättvisa och fred i Pakistan

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Pakistan behöver ”respekt för religions- och samvetsfrihet, vilka är kännetecken på rättvisa och fred”, säger ärkebiskop Savio Hon Tai-Fai som är sekreterare i Vatikanens kommission för folkens evangelisering. Han skriver detta i ett brev som skickats till den katolska kyrkan i Pakistan med anledning av att ”Missionsåret” i Pakistan nu inleds. Missionsåret börjar den 1 oktober och avslutas den 30 september 2012.

Hon Tai-Fai säger att han är glad över att få ”dela den förnyade missionsentusiasmen att förkunna evangeliet och så Guds Ords säd i många längtande hjärtan”. Ärkebiskopen noterar att ”kyrkan lever som en liten minoritet i det av Islam dominerade samhället. Hon rör sig i ett sammanhang som kräver känslighet och stor kärlek till sina muslimska bröder och systrar”. ”Mitt ibland rättegångar och motgångar är er uthållighet i tro, hopp och kärlek beundransvärd”, står det i uttalandet, som lästes upp för samlingen av biskopar, präster, ordensfolk och lekmän, som samlats i Karachi för att sjösätta initiativet ’Ett år av mission’.

Ärkebiskop Savio Hon Tai-Fai citerar 25-årsjubileet av Världsböndagen för fred, som hölls i Assisi den 27 oktober 1986, och påpekade att ”fred, som en uppriktig önskan från alla människor, visar sig vara något ömtåligt i många samhällen”. För att försvara freden är ”två saker av yttersta betydelse: det inre oavvisliga kravet på moraliskt samvete som ålägger oss att respektera, skydda och främja mänskligt liv. Det är ett oavvisligt krav att vi övervinner själviskhet, girighet och hämndens anda. Det andra kravet är övertygelsen att fred skapas bortom mänskliga ansträngningar. Således måste dess källa och förverkligande sökas i den verklighet som finns bortom oss alla.

Budskapet fortsätter: ”Som kristna är vi övertygade om sanningen att Kristus är vår fred. Därför förkunnar vi Kristus och predikar evangeliet om Honom. Genom sitt liv och sin död har Han lärt oss hur man älskar, tjänar och skapar fred mellan enskilda individer och mellan folken”.

Med fokus på pakistanska förhållanden noterar ärkebiskopen att ”kristen kärlek driver oss till dialog och att understödja/främja positiva och konstruktiva relationer med enskilda personer och gemenskaper i andra religioner. Det är upplyftande att höra att mycket stora ansträngningar har gjorts i Pakistan för att vittna om det faktum att kristna och muslimer kan arbeta och gå tillsammans i fred ”fastän brådskande förbättringar fortfarande är önskvärda”.

Det påvliga missionssällskapen, som firar 60 års närvaro i Pakistan, hoppas på ett fruktbart arbete och uttalar en försäkran om närhet i förbön mellan den lokala kyrkan i Pakistan och den universella kyrkan med Jesu ord till apostlarna: ”Var inte rädda”.

Fides

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Pakistan behöver ”respekt för religions- och samvetsfrihet, vilka är kännetecken på rättvisa och fred”, säger ärkebiskop Savio Hon Tai-Fai som är sekreterare i Vatikanens kommission för folkens evangelisering. Han skriver detta i ett brev som skickats till den katolska kyrkan i Pakistan med anledning av att ”Missionsåret” i Pakistan nu inleds. Missionsåret börjar den 1 oktober och avslutas den 30 september 2012.

Hon Tai-Fai säger att han är glad över att få ”dela den förnyade missionsentusiasmen att förkunna evangeliet och så Guds Ords säd i många längtande hjärtan”. Ärkebiskopen noterar att ”kyrkan lever som en liten minoritet i det av Islam dominerade samhället. Hon rör sig i ett sammanhang som kräver känslighet och stor kärlek till sina muslimska bröder och systrar”. ”Mitt ibland rättegångar och motgångar är er uthållighet i tro, hopp och kärlek beundransvärd”, står det i uttalandet, som lästes upp för samlingen av biskopar, präster, ordensfolk och lekmän, som samlats i Karachi för att sjösätta initiativet ’Ett år av mission’.

Ärkebiskop Savio Hon Tai-Fai citerar 25-årsjubileet av Världsböndagen för fred, som hölls i Assisi den 27 oktober 1986, och påpekade att ”fred, som en uppriktig önskan från alla människor, visar sig vara något ömtåligt i många samhällen”. För att försvara freden är ”två saker av yttersta betydelse: det inre oavvisliga kravet på moraliskt samvete som ålägger oss att respektera, skydda och främja mänskligt liv. Det är ett oavvisligt krav att vi övervinner själviskhet, girighet och hämndens anda. Det andra kravet är övertygelsen att fred skapas bortom mänskliga ansträngningar. Således måste dess källa och förverkligande sökas i den verklighet som finns bortom oss alla.

Budskapet fortsätter: ”Som kristna är vi övertygade om sanningen att Kristus är vår fred. Därför förkunnar vi Kristus och predikar evangeliet om Honom. Genom sitt liv och sin död har Han lärt oss hur man älskar, tjänar och skapar fred mellan enskilda individer och mellan folken”.

Med fokus på pakistanska förhållanden noterar ärkebiskopen att ”kristen kärlek driver oss till dialog och att understödja/främja positiva och konstruktiva relationer med enskilda personer och gemenskaper i andra religioner. Det är upplyftande att höra att mycket stora ansträngningar har gjorts i Pakistan för att vittna om det faktum att kristna och muslimer kan arbeta och gå tillsammans i fred ”fastän brådskande förbättringar fortfarande är önskvärda”.

Det påvliga missionssällskapen, som firar 60 års närvaro i Pakistan, hoppas på ett fruktbart arbete och uttalar en försäkran om närhet i förbön mellan den lokala kyrkan i Pakistan och den universella kyrkan med Jesu ord till apostlarna: ”Var inte rädda”.

Fides