Ärkebiskop reflekterar inför den amerikanska kongressens beslut om Kuba

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”President Obama har själv sagt det: att vidmakthålla embargot mot Kuba har blivit meningslöst. Det har inte åstadkommit annat än att svälta ut folket. Och regimen som man fryst ut är kvar vid makten.” Ärkebiskop Angelo Becciu [bilden], Heliga stolens sostituto vid Statssekretariatet, som var apostolisk nuntius på Kuba mellan 2009 och 2011, sade detta i en intervju i dagstidningen La Nuova Sardegna.

I avvaktan på vändpunkten i relationerna mellan USA och Kuba, som kommer att bli verklighet om den amerikanska kongressen röstar för den, kommenterade ärkebiskop Becciu vidare president Obamas ord: Somos todos americanos [”Vi är alla amerikaner”, övers. anm.]. ”Vi står inför ett djupt rotat problem, som funnits i decennier. Det är ett problem med förgreningar långt utöver Kuba, ty hela Latinamerika har alltid med intresse och förhoppningar följt en lösning på problemen på denna ö i Karibien. Att då få höra somos todos americanos innebär att bli delaktig av förhoppningar som inte bara gäller Kuba, utan hela Latinamerika.”

I tövädret ligger det mera än blott diplomatiska orsaker, sade Becciu vidare, ”det är framför allt ett svar på frågan om rätten för människor att inte bli berövade sitt dagliga sociala och ekonomiska uppehälle. Kyrkan har alltid främjat denna nödvändighet. Påven Johannes Paulus II själv initierade en vädjan om ett slut på embargot. Hans berömda uttalande: ’Måtte Kuba öppna sig för världen och världen öppna sig för Kuba’, beseglade förväntningarna men visade också vari lösningen på problemen låg.”

Kardinalen tillade att ”Obama har arbetat hårt och nu väntar man på omröstningen i kongressen. Det är klart att det har förnyat det kubanernas förhoppningar och för att inte göra dem besvikna, måste Raúl Castros regim bli tvungen att genomföra en gradvis förändring av ett centraliserat ekonomiskt system hän mot ett mera liberalt. Allt detta bör ske, som Raúl Castro själv deklarerade för ett par dagar sedan, inom ramen för socialismen och det kommunistiska systemet. Det kommer att uppstå motsättningar och det kommer att krävas myndiga beslut att bemästra dem.”

Becciu drog sig till minnes hur det var när han anlände till Kuba, då Raúl Castro börjat genomföra några ekonomiska reformer. ”Det var också en tid, då 120 politiska fångar frigavs; det är ett särskilt minne, en uppmuntrande händelse.” Kyrkan på Kuba blev, genom kardinal Ortega, ärkebiskop av Havanna och ordförande i biskopskonferensen, direkt ombedd av den kubanska regeringen att fungera som medlare när det gällde frigivningen av de politiska fångarna. Regeringen erkände på så sätt kyrkans sociala betydelse, något som den förnekat ända sedan Castros revolution.

Kardinal Becciu underströk påven Johannes Paulus II:s historiska besök, som gav ansenlig drivande kraft i dialogen och regeringens erkännande av Juldagen som en civil högtid för hela landet. Även påven Benedictus XVI:s besök på Kuba 2012 bidrog till förbättrade relationer mellan kyrkan och staten. Becciu menade att påven Franciskus varit den verklige huvudpersonen, tyst men effektiv, i tövädrets sista fas.

Vatican Insider/La Stampa, 2015-01-02

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”President Obama har själv sagt det: att vidmakthålla embargot mot Kuba har blivit meningslöst. Det har inte åstadkommit annat än att svälta ut folket. Och regimen som man fryst ut är kvar vid makten.” Ärkebiskop Angelo Becciu [bilden], Heliga stolens sostituto vid Statssekretariatet, som var apostolisk nuntius på Kuba mellan 2009 och 2011, sade detta i en intervju i dagstidningen La Nuova Sardegna.

I avvaktan på vändpunkten i relationerna mellan USA och Kuba, som kommer att bli verklighet om den amerikanska kongressen röstar för den, kommenterade ärkebiskop Becciu vidare president Obamas ord: Somos todos americanos [”Vi är alla amerikaner”, övers. anm.]. ”Vi står inför ett djupt rotat problem, som funnits i decennier. Det är ett problem med förgreningar långt utöver Kuba, ty hela Latinamerika har alltid med intresse och förhoppningar följt en lösning på problemen på denna ö i Karibien. Att då få höra somos todos americanos innebär att bli delaktig av förhoppningar som inte bara gäller Kuba, utan hela Latinamerika.”

I tövädret ligger det mera än blott diplomatiska orsaker, sade Becciu vidare, ”det är framför allt ett svar på frågan om rätten för människor att inte bli berövade sitt dagliga sociala och ekonomiska uppehälle. Kyrkan har alltid främjat denna nödvändighet. Påven Johannes Paulus II själv initierade en vädjan om ett slut på embargot. Hans berömda uttalande: ’Måtte Kuba öppna sig för världen och världen öppna sig för Kuba’, beseglade förväntningarna men visade också vari lösningen på problemen låg.”

Kardinalen tillade att ”Obama har arbetat hårt och nu väntar man på omröstningen i kongressen. Det är klart att det har förnyat det kubanernas förhoppningar och för att inte göra dem besvikna, måste Raúl Castros regim bli tvungen att genomföra en gradvis förändring av ett centraliserat ekonomiskt system hän mot ett mera liberalt. Allt detta bör ske, som Raúl Castro själv deklarerade för ett par dagar sedan, inom ramen för socialismen och det kommunistiska systemet. Det kommer att uppstå motsättningar och det kommer att krävas myndiga beslut att bemästra dem.”

Becciu drog sig till minnes hur det var när han anlände till Kuba, då Raúl Castro börjat genomföra några ekonomiska reformer. ”Det var också en tid, då 120 politiska fångar frigavs; det är ett särskilt minne, en uppmuntrande händelse.” Kyrkan på Kuba blev, genom kardinal Ortega, ärkebiskop av Havanna och ordförande i biskopskonferensen, direkt ombedd av den kubanska regeringen att fungera som medlare när det gällde frigivningen av de politiska fångarna. Regeringen erkände på så sätt kyrkans sociala betydelse, något som den förnekat ända sedan Castros revolution.

Kardinal Becciu underströk påven Johannes Paulus II:s historiska besök, som gav ansenlig drivande kraft i dialogen och regeringens erkännande av Juldagen som en civil högtid för hela landet. Även påven Benedictus XVI:s besök på Kuba 2012 bidrog till förbättrade relationer mellan kyrkan och staten. Becciu menade att påven Franciskus varit den verklige huvudpersonen, tyst men effektiv, i tövädrets sista fas.

Vatican Insider/La Stampa, 2015-01-02