Ärkebiskop vädjar om hjälp för ”glömda” barn i krigets Ukraina

Sv_shevchukLedaren för den Ukrainska grekisk-katolska kyrkan, stor-ärkebiskop Sviatoslav Shevchuk, uppmanade i tydliga ordalag i ett skriftligt uttalande på onsdagen världssamfundet att ”stoppa angriparen” i Ukrainas ”bortglömda krig” och att bistå den miljon barn som behöver brådskande humanitär hjälp.

Stor-ärkebiskopen av Kiev-Halych, Sviatoslav Shevchuk, slog fast att när så många ukrainska barn är offer för krig innebär det ”ett humanitärt nödläge i Europa av ett slag som inte har skådats sedan andra världskriget”. Ärkebiskopen framhöll att det trots olika ansträngningar under de senaste tre åren inte har gått att åstadkomma ett ”stabilt eldupphör” och att världssamfundet därför måste fortsätta alla diplomatiska insatser för att ”stoppa angriparen, få slut på kriget och etablera en verklig fred”.

Stor-ärkebiskop Shevchuks vädjan kom bara dagarna efter att FN-organet UNICEF presenterat en rapport som uppgav att en miljon ukrainska barn är i akut hjälp av humanitärt stöd, vilket motsvarar dubbelt så många barn som vid samma tid förra året. Denna ökning sades i rapporten bero på fortsatta strider och en därmed försämrad ekonomisk situation där familjer har förlorat sina bostäder liksom tillgången till hälsovård och utbildning. Var femte skola i östra Ukraina har skadats eller förstörts av striderna. UNICEF pekade på att dagliga brott mot tidigare vapenvilor i första hand slagit hårt mot barnens fysiska säkerhet och psykiska hälsa. Landminor, icke-exploderad ammunition och aktiv beskjutning är vardagliga hot för många barn, och lärare, psykologer och föräldrar har slagit larm om att den allvarliga psykosociala stressen hos barnen gör att de utvecklar mardrömmar, aggressioner, sociala fobier och panikångest som utlöses bara genom höga ljud, framhöll rapporten bland annat.

I sin uppmaning sade ärkebiskop Shevchuk att den katolska kyrkan har en moralisk skyldighet att tala för dem som saknar en röst, i synnerhet då barnen. Han påpekade att 1,7 miljoner människor har fördrivits från sina hem men att hela denna ”alltmer tragiska situation för nationen” förblir nästan osynlig i världsopinionens ögon: ”så kan och får det inte fortsätta.”

Heliga stolens permanenta observatör i FN, ärkebiskop Bernardito Ausa, sade i tisdags i en öppen debatt i säkerhetsrådet att ”alla nödvändiga steg måste tas för att åstadkomma eld upphör så att redan överenskomna åtgärder verkligen kan genomföras” för att återupprätta respekten för mänskliga rättigheter och internationell rätt i konflikten i Ukraina. Han påpekade också ”skyldigheten för stater att avstå från handlingar som kan destabilisera grannländer och istället arbeta gemensamt för att skapa nödvändiga villkor för fred och försoning”. Detta var en direkt referens till Ryssland som i mars 2014 annekterade Krim-regionen i Ukraina och en månad senare började understödja ryskspråkiga separatister vid Ukrainas östra gräns i ett inbördeskrig mot Ukrainas regering.

Catholic Herald, 2017-02-22