Artikelarkiv

Anvisningar

Vill du se vad som skrivits om något i Signum under alla år, anger du ämnet/sökordet i rutan Fritext… Se till att det samtidigt står ”Författare…” i rutan under. (Klicka bort ev. annan text i denna ruta via krysset till höger).

Tips: Om du vill se vilka artiklar en författare skrev ett visst år (eller period). Ställ in önskad avgränsning i Årtal. Ange sedan författarens efternamn i andra sökfältet samt ordet ”och” i det första sökfältet.

Flytta de röda knapparna (från vänster eller höger) för att göra den önskade avgränsningen i urvalsfälten (Årtal respektive Nummer).

Filter

Årtal
Årtal - slider
19752023
Nummer
Nummer - slider
110
Mikaela Luthman: Om döendets vardag. Artos & Norma bokförlag 2023, 220 s.
Vidgade perspektiv på lidandets problem. Red. Francis Jonbäck, Lina Langby och Oliver Li. Dialogos förlag 2022, 388 s.
Dödssynderna i vår tid. Jenny Björkman (red.). Riksbankens Jubileumsfond i samarbete med Makadams förlag 2023, ca 290 s.
John Sjögren: Jordens sång. Essäer om Tolkiens tankevärld. Fri Tanke 2023, 196 s.; Ringens återkomst. Texter om Tolkien. Judith Kiros, John Sjögren m. fl. Norstedts 2023, 136 s.
Tro, hopp och strävan – gudsriket som tröst och motiv för handling. Red. Johanna Gustafsson Lundberg och Lovisa Nyman. Verbum 2023, 207 s.
Cecilia Sjöholm: Utan samvete? Hur vi förlorade vår inre röst. Norstedts 2023, 231 s.
Ingmar Karlsson: Folket som inte fick finnas. Palestiniernas historia. Historiska Media 2023, 288 s.
Nyligen har återigen en rad sexuella och även andliga övergrepp utförda av en karismatisk ledargestalt väckt stort uppseende och förskräckelse. Det rör sig denna gång om Jean Vanier (1928–2019), en katolsk lekmannateolog som grundade Arken, en katolsk organisation där handikappade och icke handikappade personer lever tillsammans i andliga gemenskaper. Vanier var länge en högt ansedd person i offentligheten och fick många hedersutnämningar, däribland The Order of Canada och den franska Hederslegionen. I januari i år offentliggjorde en fransk expertkommission en utredning om de många sexuella övergrepp som Vanier gjorde sig skyldig till. Författaren till denna artikel är redaktör för jesuiternas tyska kulturtidskrift Stimmen der Zeit och han skriver här om fallet utifrån den senaste undersökningsrapporten. Vanier engagerade sig i problematiska religiösa praktiker redan från början av 1950-talet. Han försökte flera gånger bli präst, men kyrkans ledning fattade misstankar och förbjöd honom att bli präst. Vanier utvecklade en alltmer anti-intellektuell och sekteristisk syn på religiös tro, kritiserade etablerade regler för andlig vägledning, gjorde sig oemottaglig för kritik och vägrade följa kyrkoledningens anvisningar, alltmedan han i hemlighet fortsatte att praktisera en perverterad form av mystik med återkommande inslag av sexuella övergrepp.ULF JONSSON