Artikelarkiv

Anvisningar

Vill du se vad som skrivits om något i Signum under alla år, anger du ämnet/sökordet i rutan Fritext… Se till att det samtidigt står ”Författare…” i rutan under. (Klicka bort ev. annan text i denna ruta via krysset till höger).

Tips: Om du vill se vilka artiklar en författare skrev ett visst år (eller period). Ställ in önskad avgränsning i Årtal. Ange sedan författarens efternamn i andra sökfältet samt ordet ”och” i det första sökfältet.

Flytta de gråa knapparna (från vänster och höger) för att göra den önskade avgränsningen i urvalsfälten (Årtal respektive Nummer).

Filter

Årtal
Årtal - slider
19752020
Nummer
Nummer - slider
110
Den islamska världen har först med avkoloniseringen och därefter genom oljan fått större betydelse för västerlandet. Den i många länder påtagliga islamska pånyttfödelsen har inte minst vänt uppmärksamheten mot för oss främmande inslag i den islamska straff och familjerätten. Här presenteras en mindre omskriven, men med tanke på de islamska ländernas ekonomiska roll, lika viktig juridisk företeelse, den islamska handelsrätten.
Caroline Walker Bynum, Jesus as Mother. Studies in the Spirituality of the High Middle Ages. Berkeley, Kalifornien 1982. (279 s., University of California Press, ISBN 0-520-04194-1).
Heinrich Gross: Kernfragen des Alten Testaments. Praktische Einführungen. (Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 1977, ser. Schlussel zur Bibel, 168 sid.)
Så tidigt som 1574-1581 försökte lutherska teologer inleda en teologisk dialog med ortodoxin. Den gången strandade försöket på bristande intresse hos det ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel. År 1948 däremot fanns just det ekumeniska partriarkatet med bland de ursprungliga grundarna av Kyrkornas världsråd. Med början under 50-talet har dessutom Moskvapatriarkatet inlett bilaterala kontakter med de lutherska kyrkorna liksom de mer och mer drivit på konferenserna och teologsamtalen. År 1981 inleddes så den officiella dialogen mellan ortodoxa och lutheraner. Emellertid är det svårt att frigöra sig från misstanken, att det mindre är teologiska än politiska hänsyn, som driver ortodoxin till ekumenik med lutheranerna.
Att kyrkan i Centralamerika visar en splittrad bild är en allmän iakttagelse. Påven har under senaste halvåret i brev till biskoparna i Nicaragua (2916) och El Salvador (618) appellerat för fred och samförstånd inte bara till kyrkan utan till hela samhället. Splittringens djupaste rot finns i den orättfärdiga sociala situationen men våldsmetoder och inbördeskrig och ”väpnad kamp som ett nödvändigt medel att uppnå en social ordning ... har likväl ingen kristen legitimation”. Våldet måste vika för fredliga metoder, skriver påven till episkopatet i El Salvador. Den nödvändiga enheten kring biskopen betonar påven och citerar Ignatius av Antiokia och med eftertryck varnar han för den splittring som en ”iglesia popular”, infiltrerad av radikala politiska ideologier med ett liv parallellt med den institutionella kyrkan innebär.

Jesuiter i Centralamerika har stundom anklagats för att liera sig med revolutionära rörelser, för att vara marxister, sekulariserade och politiserande. I följande intervju ursprungligen för tidskriften Diakonia i Nicaragua klargör pater César Jerez, provincialsuperior för jesuiterna i Centralamerika, sin syn på ordens syfte just före sin avgång från nämnda befattning.