Artikelarkiv

Anvisningar

Vill du se vad som skrivits om något i Signum under alla år, anger du ämnet/sökordet i rutan Fritext… Se till att det samtidigt står ”Författare…” i rutan längst till höger. (Klicka bort ev. annan text i denna ruta via krysset till höger).

Tips: Om du vill se vilka artiklar en författare skrev ett visst år (eller period). Ställ in önskad avgränsning i Årtal. Ange sedan författarens efternamn i andra sökfältet samt ordet ”och” i det första sökfältet.

Flytta de gråa knapparna (från vänster och höger) för att göra den önskade avgränsningen i urvalsfälten (Årtal respektive Nummer).

Årtal
19752020
Nummer
110

Islamsk handelsrätt – idéhistoria och tillämpning
Den islamska världen har först med avkoloniseringen och därefter genom oljan fått större betydelse för västerlandet. Den i många länder påtagliga islamska pånyttfödelsen har inte minst vänt uppmärksamheten mot för oss främmande inslag i den islamska straff och familjerätten. Här presenteras en mindre omskriven, men med tanke på de islamska ländernas ekonomiska roll, lika viktig juridisk företeelse, den islamska handelsrätten.
Författare: Rur, Bengt
Nummer: 9
År: 1982
Informationer
Författare: Signums redaktion
Nummer: 9
År: 1982
Gudsbild och människobild
Caroline Walker Bynum, Jesus as Mother. Studies in the Spirituality of the High Middle Ages. Berkeley, Kalifornien 1982. (279 s., University of California Press, ISBN 0-520-04194-1).
Författare: Börresen, Kari Elisabeth
Nummer: 9
År: 1982
Gamla testamentet
Heinrich Gross: Kernfragen des Alten Testaments. Praktische Einführungen. (Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 1977, ser. Schlussel zur Bibel, 168 sid.)
Författare: Ekenberg, Anders
Nummer: 9
År: 1982
Franciskus av Assisi i Sverige. Några personliga tankar efter Franciskus-året
Författare: Roelvink, Henrik
Nummer: 9
År: 1982
Ekumenik mellan förväntan och missräkning. Protest
Så tidigt som 1574-1581 försökte lutherska teologer inleda en teologisk dialog med ortodoxin. Den gången strandade försöket på bristande intresse hos det ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel. År 1948 däremot fanns just det ekumeniska partriarkatet med bland de ursprungliga grundarna av Kyrkornas världsråd. Med början under 50-talet har dessutom Moskvapatriarkatet inlett bilaterala kontakter med de lutherska kyrkorna liksom de mer och mer drivit på konferenserna och teologsamtalen. År 1981 inleddes så den officiella dialogen mellan ortodoxa och lutheraner. Emellertid är det svårt att frigöra sig från misstanken, att det mindre är teologiska än politiska hänsyn, som driver ortodoxin till ekumenik med lutheranerna.
Författare: Hotz, Robert
Nummer: 9
År: 1982
Bibelbruk och bibelsyn
Författare: Ejerfeldt, Lennart
Nummer: 9
År: 1982
Informationer – Etiopien, FN-konferens, Maksymilia
Författare: Signums redaktion
Nummer: 8
År: 1982
De fattigas kors – Om kyrka och folk i Centralamerika
Att kyrkan i Centralamerika visar en splittrad bild är en allmän iakttagelse. Påven har under senaste halvåret i brev till biskoparna i Nicaragua (2916) och El Salvador (618) appellerat för fred och samförstånd inte bara till kyrkan utan till hela samhället. Splittringens djupaste rot finns i den orättfärdiga sociala situationen men våldsmetoder och inbördeskrig och ”väpnad kamp som ett nödvändigt medel att uppnå en social ordning … har likväl ingen kristen legitimation”. Våldet måste vika för fredliga metoder, skriver påven till episkopatet i El Salvador. Den nödvändiga enheten kring biskopen betonar påven och citerar Ignatius av Antiokia och med eftertryck varnar han för den splittring som en ”iglesia popular”, infiltrerad av radikala politiska ideologier med ett liv parallellt med den institutionella kyrkan innebär.

Jesuiter i Centralamerika har stundom anklagats för att liera sig med revolutionära rörelser, för att vara marxister, sekulariserade och politiserande. I följande intervju ursprungligen för tidskriften Diakonia i Nicaragua klargör pater César Jerez, provincialsuperior för jesuiterna i Centralamerika, sin syn på ordens syfte just före sin avgång från nämnda befattning.
Författare: Jerez, César
Nummer: 8
År: 1982
Bönen religionens livsnerv
Horst Burkle är professor i missions- och religionsvetenskap vid den evangeliska teologiska fakulteten i München. Utifrån sin bakgrund som religionsfenomenolog gör han här några reflektioner om det som inom hans lutherska tradition ofta har betraktats som adiafora, yttre ordningar som man kan ha eller mista, och drar slutsatsen att en sådan tudelning mellan förment väsentligt och oväsentligt i den kristna bönen är ett uttryck för ett synsätt som inte tar inkarnationen, Guds människoblivande, på fullt allvar.
Författare: Burkle, Horst
Nummer: 8
År: 1982
Brev till monsignore Casaldaliga
Författare: Cardenal, Ernesto
Nummer: 8
År: 1982
Befrielseteologi
Den kände brasilianske befrielseteologen Leonardo Boff, professor och franciskanpater, besökte i höst Europa. Han gav då en intervju för den katolska, tyska nyhetsbyrån KNA som vi här återger.
Författare: Boff, Leonardo
Nummer: 8
År: 1982
Analytisk filosofi och kristen teologi
”Hur skall vi religiöst tala om Gud?”
Författare: Seiler, Herman
Nummer: 8
År: 1982
Samhälle och trossamfund
Författare: Ejerfeldt, Lennart
Nummer: 7
År: 1982
Petrusämbetet – stötesten och etnisk utmaning
Nedanstående artikel var ett föredrag vid S:t Albans och S:t Sergius’ teologiska dag i Uppsala i år. Med anledning av senare års luthersk-katolska och anglikansk-katolska samtal försöker den visa några framkomliga vägar till ett närmande i den svårlösta frågan om påveprimatet utifrån Andra vatikankonciliets ansatspunkter och med hänsyn till senare tids teologiska rön.
Författare: Seiler, Herman
Nummer: 7
År: 1982