Artikel i Signum om avlidne poeten Les Murray

Den katolske poeten Les Murray har avlidit. Han var australiensisk författare och av förekom i spekulationerna för Nobelpriset i litteratur. Signum publicerade i nr 4/2009 en artikel om honom, av James Brookes med titeln ”Utanförskapets härförare – Les Murrays poetiska försvar av Australien”. Artikeln som finns i Signums artikelarkiv kan läsas via länken här

Red. 2019-04-30

Se även artikel av Ola Larsmo i Dagens Nyheter via länken här