Bibelbruk och bibelsyn

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Religionsradion nöjer sig som vi vet inte med uppgiften att rapportera om och analysera det kyrkliga skeendet och de religiösa och teologiska strömningarna. De tongivande medarbetarna har också sett som sin uppgift att ge vägledning och bilda opinion. Ett genomgående tema är därvid polemik mot en tolkning av det evangeliska budskapet som främst rörande det andliga och det hinsides. Evangeliet ses oförtröttligt som en maning till mänsklig solidaritet och kampen för en bättre värld. Kyrkorna har med sin trånga konfessionalism stängt in Jesus, vilkens budskap inte främst var ”religiöst”. Så kunde man sammanfatta det program som Religionsradion för fram.

En ofta nyttjad bibeltext för att demonstrera denna evangelietolkning är Domsöndagens evangelium Matt 25:31-46. Texten om ”dessa minsta som är mina bröder” tolkas därvid alltid som lidande medmänniskor i allmänhet. Denna tydning går ju igen också i flera moderna pop-psalmer. Problemet är endast att exegeterna synes mena att denna tolkning är oriktig. Detta är heller ingen esoterisk kunskap, som endast kan hämtas ur vetenskapliga kommentarer, utan framgår med all tydlighet av de kortfattade noterna till NT 81. För ”dessa minsta” i Matt 25:40 hänvisas till en not till 10:42. Där står att läsa: ”dessa små. Här liksom på flera andra ställen i Matteusevangeliet (18:6 ff.; 25:40 ff.; jfr Mark 9:42; Luk 17:2) står detta och liknande uttryck för Jesu lärjungar.” Ung. samma upplysningar får vi om vi slår upp ”bröder” i uppslagsdelen.

Ändå kunde vi just Domsöndagens em. som effektfull avslutning på ett program om förkunnelse som bara sysslade med och riktade sig till de kristna, höra söndagens evangelium föreläst som en ovedersäglig tillrättavisning.

Jag är varken exeget eller predikant, och lämnar de hermeneutiska problemen åt sidan. Men det finns anledning att reagera mot ett systematiskt vanställande eller förtigande av en ofta åberopad texts ursprungliga innebörd. Har Religionsredaktionen en bättre exeges att hålla emot NT 81? Eller har man en bibelsyn, som inte kräver något hänsynstagande till den historiskt-kritiska forskningen?

Alltså, jag vänder mig inte emot att göra barmhärtighetsgärningar mot hemsökta medmänniskor, oberoende av tro. Jag tycker bara att man inte skall tolka in detta i evangelietexter, som uppenbarligen inte har denna innebörd.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Religionsradion nöjer sig som vi vet inte med uppgiften att rapportera om och analysera det kyrkliga skeendet och de religiösa och teologiska strömningarna. De tongivande medarbetarna har också sett som sin uppgift att ge vägledning och bilda opinion. Ett genomgående tema är därvid polemik mot en tolkning av det evangeliska budskapet som främst rörande det andliga och det hinsides. Evangeliet ses oförtröttligt som en maning till mänsklig solidaritet och kampen för en bättre värld. Kyrkorna har med sin trånga konfessionalism stängt in Jesus, vilkens budskap inte främst var ”religiöst”. Så kunde man sammanfatta det program som Religionsradion för fram.

En ofta nyttjad bibeltext för att demonstrera denna evangelietolkning är Domsöndagens evangelium Matt 25:31-46. Texten om ”dessa minsta som är mina bröder” tolkas därvid alltid som lidande medmänniskor i allmänhet. Denna tydning går ju igen också i flera moderna pop-psalmer. Problemet är endast att exegeterna synes mena att denna tolkning är oriktig. Detta är heller ingen esoterisk kunskap, som endast kan hämtas ur vetenskapliga kommentarer, utan framgår med all tydlighet av de kortfattade noterna till NT 81. För ”dessa minsta” i Matt 25:40 hänvisas till en not till 10:42. Där står att läsa: ”dessa små. Här liksom på flera andra ställen i Matteusevangeliet (18:6 ff.; 25:40 ff.; jfr Mark 9:42; Luk 17:2) står detta och liknande uttryck för Jesu lärjungar.” Ung. samma upplysningar får vi om vi slår upp ”bröder” i uppslagsdelen.

Ändå kunde vi just Domsöndagens em. som effektfull avslutning på ett program om förkunnelse som bara sysslade med och riktade sig till de kristna, höra söndagens evangelium föreläst som en ovedersäglig tillrättavisning.

Jag är varken exeget eller predikant, och lämnar de hermeneutiska problemen åt sidan. Men det finns anledning att reagera mot ett systematiskt vanställande eller förtigande av en ofta åberopad texts ursprungliga innebörd. Har Religionsredaktionen en bättre exeges att hålla emot NT 81? Eller har man en bibelsyn, som inte kräver något hänsynstagande till den historiskt-kritiska forskningen?

Alltså, jag vänder mig inte emot att göra barmhärtighetsgärningar mot hemsökta medmänniskor, oberoende av tro. Jag tycker bara att man inte skall tolka in detta i evangelietexter, som uppenbarligen inte har denna innebörd.