De döda i bild

Mabel Lundberg fortsätter sin respektingivande verksamhet på eget förlag, där hon presenterar olika sidor av den kristna bildkonsten. De dödas uppståndelse i kristen tro och konst, är det senaste tillskottet. Här behandlas ett centralt motiv, och diskussionen kring olika konstnärliga skildringar ställs alltid i sammanhang med den teologiska ortodoxin, ett viktigt grepp. Äldre tiders bildskapare var ju inte fria att uttrycka sina privata känslor och funderingar, utan de förväntades framställa den allmänt gängse tron i synlig form.

Här presenteras en lång rad mer eller mindre kända konstverk, ofta återgivna i en enkel bild, som är en hjälp för minnet, om man redan känner till verket. Tyvärr saknas ibland illustrationer till de minst kända verken.

Framställningen börjar med gammalkristen konst och lägger tonvikten vid Kristi egen uppståndelse i den bysantinska bilden. Den går vidare till den västliga medeltidens stora bilder av de dödas uppståndelse och den yttersta domen. Romanska och gotiska skulpterade framställningar behandlas; särskilt rikt blir sedan det målade materialet från 1400-talet. Mest omfattande – och snårig – blir diskussionen av den italienska renässansens mästerverk i genren, Michelangelos fresk Yttersta domen (för närvarande under rengöring, så blir det intressant att i sinom tid få se resultatet). Skildringen slutar med en kort diskussion av tankelinjer i modern katolsk kristendom med tonvikten vid Teilhard de Chardin. Boken distribueras genom Arken, Kyrkogatan 4, 222 22 Lund.